Stöd och samverkan

Barn och ungdomar har rätt att leva och växa under trygga och goda förhållanden. Ibland behöver barn och ungdomar hjälp i sin livssituation. Ibland behöver föräldrarna eller hela familjen hjälp i sin situation. Socialtjänsten kan erbjuda olika typer av verksamheter och insatser som kan vara till hjälp för dig och din familj. Kontakta gärna socialtjänsten eller familjestödsenheten om du och eller din familj är i behov av stöd eller hjälp.

Samverkan för tidiga insatser

För oss som jobbar med barn och unga i Töreboda kommun är det viktigt att arbeta med förebyggande och tidiga insatser. När samtliga verksamheter får möjlighet att tidigt samverka kring ett barn i behov av stöd kan barnet och familjen få hjälp snabbare och mer effektivt. Tidig samverkan bygger på samtycke och delaktighet från barnet och dess familj.

Vart ska man vända sig om man är orolig för ett barn? I samtliga verksamheter i Töreboda som möter barn och unga finns en Barn- och Ungdomssamordnare, en BUSE, som kan hjälpa dig att hitta rätt. Det kan till exempel vara när det finns oro för att barnet inte vill gå till skolan, har problem med kompisar eller mår dåligt.

Information om Signs of Safety

Töreboda kommun har beviljats medel från Europeiska Socialfonden, ESF till kompetensutveckling för socialtjänsten under perioden 2023-09-01 till 2025-08-31. Under hösten 2023 har socialtjänsten i Töreboda kommun påbörjat införandet av Signs of Safety som är ett förhållningssätt för att förbättra samarbetet med dem vi möter i syfte att skapa goda relationer och stöttande nätverk runt barn, familjer och enskilda vuxna.

Med utgångspunkt i barns, familjers och enskilda vuxnas egna resurser är ett mål att personen eller familjen ska uppleva att de får rätt stöd eller insats. Ett annat mål är att nätverket runtom ska uppleva ökad delaktighet i hela processen. För socialtjänsten i Töreboda kommun är satsningen även viktig för att kunna ställa om till en mer förebyggande, tillgänglig och kunskapsbaserad socialtjänst. Samtidigt som vi genom vårt långsiktiga utvecklingsarbete ska säkerställa att vi är hållbara över tid.

Logotype medfinansieras av Europeiska unionen
Publicerad: 08 april 2024 Uppdaterad: 13 maj 2024

Kontakt

Besöksadress

Socialkontoret
Börstorpsgatan 9
545 31 Töreboda

Öppettider

Måndag–fredag 10.00–12.00

Socialkontoret reception0506-181 30
Orosanmälningar072-725 99 20

Avvikande öppettider

Dag i samband med röd dag, dag före julafton, midsommarafton och nyårsafton stänger socialkontoret klockan 15.00.