Solcellspaneler och solfångare

Solfångare eller solcellspaneler som monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial som medför att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas har tidigare krävt bygglov, men sedan några år tillbaka krävs inte bygglov för alla typer av byggnader. Undantaget från krav på bygglov gäller både en- och tvåbostadshus och andra typer av byggnader.

Följande kriterier ska vara uppfyllda för att sådana solfångare och solcellspaneler ska vara bygglovsbefriade:

  • De ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial.
  • De ska följa byggnadens form.
  • De får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.
  • De får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.
  • Att solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området.

På Boverkets hemsida kan du läsa mer om vad som gäller för solcellspaneler och solfångare.

Publicerad: 15 december 2023 Uppdaterad: 21 maj 2024

Besöksadress

Stadshuset
Kyrkogatan 2, Mariestad

Drop in-tider

Torsdagar 14.00–16.30

Övriga besökstider

Ring och boka tid

Postadress

Verksamhet miljö och bygg
Stadshuset, Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Kontakt

Expeditionen miljö och bygg0501-75 60 05mbn@mariestad.se
Telefontider måndag–fredag 10.00–12.00Handläggare på byggavdelningen0501-75 60 10mbn@mariestad.se

Relaterad information