Att bada är för det mesta riktigt härligt. Men du kan bli sjuk ifall vattnet inte håller tillräckligt bra kvalitet. Det gäller både strandbad och bassängbad. Det är inte bara bakterier i vattnet som kan ge besvär. I sjöar och vattendrag kan det även finnas alger och vattenloppor som kan få konsekvenser för hälsan efter man har badat.

Strandbad

Kommunen har bestämt att vissa badplatser ska vara allmänna. Det ska kontinuerligt tas prover på badvattnet på dessa platser. Under badsäsongen ska provtagning ske var fjortonde dag. Badsäsongen i våra vatten är 21 juni–20 augusti. Vattnets kvalitet kontrolleras avseende vattnets bakteriehalt, pH värde och vattentemperatur. Dessutom görs en bedömning av vattnets grumlighet och algförekomst. Resultatet från bakteriehalten från badvattenproverna kan bli tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt. Om vattnet inte är tjänligt tas ett omprov. Resultatet från provtagningen vid strandbaden kan ses på Havs och Vatten myndighetens webbplats.

Vattenproverna visar bara hur vattenkvaliteten är just när provet tas. Det kan snabbt bli sämre exempelvis av ändrade vindriktningar, varmare väder och om det är många fåglar. Särskilt mindre barn som får kallsupar kan bli utsatta. Du som förälder behöver veta att vattenkvaliteten kanske inte alltid är den bästa vid vattenbrynet där de minsta barnen oftast vistas.

Om du har tänkt att bada och det ser ut som algblomning i badviken ska du vara försiktig. Det finns olika typer av alger. Det är de blågröna som ofta är giftiga. Om du utsätts för de giftiga blågröna algerna kan du få problem med irritation av huden och i ögonen. Vid kallsupar så kan du bli magsjuk. Det är viktigt att tänka på att barn är extra känsliga. Husdjur kan också fara illa om de får i sig av vattnet. Kor kan vara utsatta om de har tillgång till en sjö att dricka ur och hundar är riktigt känsliga och kan dö av att få i sig algförgiftat vatten.

Algblomning uppträder oftast i juli-augusti​

Algblomning kan dyka upp när badvattnet har blivit varmare än +15°. Det sker oftast i juli eller augusti i lugna vikar som inte utsatts för vågor eller strömmar. Det ser ut som en blågrön nästan självlysande gegga, och man kan inte avgöra bara genom att titta ifall det är giftiga alger det är frågan om. Man måste ta prov som skickas till ett laboratorium för analys för att se ifall det finns alggifter i vattnet. För att vara på den säkra sidan bör du och dina barn undvika att bada om det ser ut som algblomning i vattnet.

Använd inte vattnet​

Eftersom det är giftigt att få i sig så ska man inte vattna grönsaker och bär med sådant vatten. Giftet är värmetåligt så att koka det hjälper inte för att bli av med giftet och att koka potatis i sådant vatten är alltså mycket olämpligt.

Du kan läsa mer om algblomning och algtoxinförgiftning i länkarna.

Vattenloppor eller cerkarier som de egentligen heter kan orsaka en mycket besvärlig klåda så kallad badklåda. Det blir utslag som ser ut som myggbett med en liten blåsa på toppen och de kliar ordentligt. Ibland kan vissa personer även få feber. Om du redan har blivit drabbad är det inte så mycket att göra mer än att försöka lindra besvären.

Cerkarier är en parasit

Varma sommardagar kan det finnas gott om cerkarier i badvattnet i sjön. Det är en mellan-stadie på en inälvsmask som drabbar sjöfågel. Det är små små larver som inte syns med blotta ögat och som simmar fritt i vattnet. De har en snäcka som mellanvärd där de utvecklas. På jakt efter sjöfågel så kan de av misstag komma att krypa in i huden på en människa istället. Där dör de ganska snabbt eftersom det bara är i sjöfågel de kan utvecklas. Första gången du blir drabbad märker du det inte och det är då som den så kallade sensibiliseringen sker i din kropp. Nästa gång du blir drabbad svarar din kropp med en allergisk reaktion. Det är därför det kliar och blir svullet.

Att bli drabbad är inte farligt

Det är inte farligt - men besvärligt - för den som blir drabbad. Larverna simmar från området där snäckorna finns och därför kan det bli relativt höga koncentrationer larver i vattnet där det är grundare. Därför är det vanligare att barn blir utsatta jämfört med vuxna. Genom att ta snabbare dopp och att även torka sig med handduk efter doppet gör det svårare för larverna att hinna sätta sig i huden.

Allergimedicin lindrar

Det finns receptfria allergimediciner på apoteket som du kan ta om du blir drabbad. Man kan även smörja med kortisonsalva som dämpar besvären. Utslagen brukar finnas kvar en dryg vecka.

Sök vård vid allvarligare symptom

Om man får en kraftigare reaktion med feber ska man söka vård direkt på en vårdcentral eller akutmottagning. Om huden har blivit öm och irriterad, vilket kan bero på en infektion, kan man ringa sjukvårdsrådgivningen eller kontakta en vårdcentral.

Publicerad: 05 januari 2024 Uppdaterad: 12 april 2024

Besöksadress

Miljö- och byggnadsförvaltningen
Stadshuset
Kyrkogatan 2, Mariestad

Kontakt

Expeditionen miljö och bygg0501-75 60 05mbn@mariestad.se

Relaterad information