Tidsregistrering och frånvaroanmälan

Du ska ha fyllt i schematiderna i TYRA och fyllt i inkomstuppgift via kommunens e-tjänst innan ditt barn påbörjar ordinarie schema.

Vid frånvaro


Rutin vid frånvaro – Förskola

  1. Vårdnadshavare frånvaroanmäler via TYRA. Frånvaroanmälan i TYRA måste ske innan barnets anmälda schematid.
  2. Under första frånvarande dagen ringer vårdnadshavare till förskolan och meddelar anledning.
  3. Vid oanmäld frånvaro ringer personal hem under första frånvarodagen.
  4. Får personal ingen kontakt med vårdnadshavare eller finns en oro angående orsaken till frånvaro eller om den är återkommande så tar personalen kontakt med rektor. Rektor kontaktar vårdnadshavare.
  5. Om rektor inte får kontakt med vårdnadshavarna kontaktar rektor socialtjänsten.
  6. Vid upprepad frånvaro där det finns en oro angående orsaken till frånvaron ber rektor om samtyckte från vårdnadshavare till ett samordnande möte.

Vid barnets sjukdom

Allmäntillståndet avgör om ditt barn kan vara på förskolan eller inte. Bedömer personalen att barnet inte orkar delta i den ordinarie verksamheten ringer personalen dig och du som vårdnadshavare ska se till att ditt barn blir hämtat. Information om allmäntillstånd finns på: 1177.

  • Vid magsjuka måste det ha gått minst 48 timmar sedan senaste diarré eller kräkning innan ditt barn får återkomma till förskolan och då ska syskon också stanna hemma.
  • Vid pandemier eller vid lokala sjukdomsutbrott, kan andra riktlinjer och regler gälla.

Sambo som inte är vårdnadshavare har inte skyldighet att vårda barnet vid eventuell arbetslöshet, föräldraledighet eller sjukdom. Då skall vårdnadshavarens tider styra vistelsetiden.

Vid vårdnadshavares sjukdom

Vid vårdnadshavares sjukdom har barnet rätt till vistelse om så behövs efter den andre vårdnadshavarens arbetstid under en vecka. Därefter gäller att barnet får komma 15 timmar vecka. Varje förskola bestämmer var dessa timmar kommer att förläggas under dagen.

Om vårdnadshavare som är arbetslös/föräldraledig blir sjukskriven har barnet rätt att komma 15 timmar vecka. Vid vårdnadshavares sjukhusvistelse ändras tiden efter den vårdnadshavare som lämnar och hämtar barnet. Om barnet behöver mer tid på förskolan beslutar rektor i varje ärende och det är alltid barnets eget behov som styr.

Sjuka syskon

Vid tillfällig föräldrapenning (vab) har syskon rätt att komma 15 timmar per vecka. Dock gäller inte detta om syskon har smittsamma sjukdomar som till exempel variga ögon eller magsjuka då ska även syskon vara hemma minst 48 timmar sedan sista kräkning. Vi samarbetar med HYFS, Hygiensjuksköterska i förskolan, samt Barnhälsovård. Se aktuella riktlinjer på: Hyfs.

Publicerad: 01 december 2023 Uppdaterad: 14 maj 2024

Kontakt

Administratör förskola och fritidshemBenny Wigerdal0506-181 66fskadmin@toreboda.se