Näckrosens förskola

Förskolan Näckrosen ligger i Älgarås samhälle som ligger ca 16 km norr om Töreboda. Det ligger också i gränslandet till Tiveden. Förskolan finns i Älgarås servicehus och har två avdelningar med ca 40 barn i åldrarna 1-5 år.

Näckrosens pärla är den stora fina utegården där det finns möjligheter för barnen att få utlopp för sin lek.
Där finns:

  • Kullar.
  • Fotbollsplan.
  • Trädgårdsland.
  • Mycket plats för barnens lekar.

Avdelningar

Förskolan består av två avdelningar, Grodan1-3 år, Abborren 3-6 år.

Verksamhetsidé

Vi erbjuder barnen en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostrande och lärande bildar en helhet. Vi vill att alla barn ska känna sig trygga hos oss och tror på att trygga barn lär sig.
Vi vill uppmuntra självständighet och positiva beteenden liksom socialt samspel. Vi håller planen mot diskriminering och kränkande behandling levande.
Samarbete, språk och kommunikation arbetar vi aktivt med framförallt i leken. Vi vill uppmuntra olika sätt att kommunicera och uttrycka sig på och ser mångfald som något positivt. Alla ska känna sig välkomna och alla ska ha en plats och ett eget värde hos oss.

Med stöd och uppmuntran upptäcker och utforskar vi tillsammans vår miljö.

Förskolan ses som en enhet där vi samarbetar mycket och hjälper varandra över avdelningarna.
Vårt gemensamma tema i huset är grön flagg och temat vi jobbar med är vattenresurser. ( Grön flagg innebär att man arbetar med hållbar utveckling).

Studiedagar

För att förskolorna och fritidshemmen ska kunna hålla en god kvalitet utifrån de olika läroplanerna krävs att personalen får tid för planering, reflektion, utvärdering och utbildning. Enligt utbildning- och kulturutskottets beslut har förskolor och fritidshem i Töreboda kommun rätt till 4 stängda studiedagar per år. Datum finns under fliken läsårstider och lov.

Publicerad: 01 december 2023 Uppdaterad: 14 maj 2024

Besöksadress

Näckrosens förskola
Björkstigen 4, Servicehuset
545 72 Älgarås

Postadress

Björkstigen 4
545 72 Älgarås

Kontakt

Rektor Älgarås skola och Näckrosens förskolaLouise Belsing0506-180 69louise.belsing@toreboda.se

Näckrosens förskola

Avdelning Grodan0506-182 24
Avdelning Abborren0506-182 23

Relaterad information