Parkering

I Töreboda är det gratis att parkera i centrum men parkeringen är tidsbegränsad.

Tidsbegränsning 24 timmar

På gator, vägar och allmän plats inom tättbebyggt område där kommunen är huvudman får du parkera vardagar högst 24 timmar i följd. Gäller inte vardag före sön- och helgdag. Avvikelser anges på tilläggstavla.

Laddplats

Det finns möjlighet att ladda elfordon på två markerade platser på parkeringen vid torget i Töreboda. På en laddplats får endast fordon som kan laddas externt med elektrisk energi för fordonets framdrivning stannas eller parkeras.

Parkering rörelsehindrad

Reserverade platser för rörelsehindrad får bara användas av person med giltigt parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

Långtidsparkering

Det finns två parkeringar i Töreboda där du kan parkera i upp till 7 dygn. Den ena parkeringen ligger i södra änden av Drottninggatan med anslutning från Storgatan och den andra mellan järnvägen och Göta kanal med infart från Fabriksgatan.

Publicerad: 23 januari 2024 Uppdaterad: 21 maj 2024

Kontakt

Relaterad information