Regler uthyrning Töreboda kommuns lokaler

Information om vilka regler som gäller vid uthyrning av Töreboda kommuns lokaler samt vilket ansvar hyresgästen har.

Regler vid uthyrning

Hyresgästen får endast vistas i lokalerna om tid är bokad och endast under bokad tid. Avgifter för salsbokning finns i separat dokument. Lokalerna kan bokas utanför skoltid fram till 22.00, per hel och halvtimme. Bokning vardag gäller inte om en helgdag/röd dag är förlagd på vardag, utan måste specifikt bokas. Inga bokningar under sommarlov och under andra lov kan det finnas begränsningar. Avbokning ska ske senast 3 vardagar före hyrestillfället. Ej avbokad tid debiteras. Tider kan avbokas om kommunen eller skolan behöver lokalen för egen räkning. Detta meddelas i förväg och avgiften för tillfället debiteras inte.

För förlorade kläder och andra tillhörigheter ansvaras inte. Endast skor avsedda för innebruk är tillåtna, dock inte med svart sula som avger märken. Utrustning som finns att tillgå är den som finns framme i lokalen, inte inlåst i skåp eller andra rum. Om hyresgästen inte finner lokalen i det skick som den ska vara efter tidigare användare, ska detta anmälas till bokningsansvarig. Annars kan hyresgästen själv bli ersättningsskyldig för skador som andra hyresgäster orsakat. Allvarligare skador anmäls direkt till beredskapshavaren.

Vid arrangemang finns ytterligare regler i separat dokument och en checklista.

 • Att aktiviteterna hålls så smittsäkra som möjligt.
 • Ansvarig ledare, som fyllt 18 år, finns i lokalen under hela hyrestiden, inklusive tid för omklädning, det
  vill säga först och sist på plats.
 • Ansvarig ledare känner till dessa regler och även har kännedom om: var det finns brandsläckningsutrustning, var utrymningsvägarna finns och att utrymningsvägarna är fria. Hur de larmar och deras roll vid en utrymningssituation.
 • Inga obehöriga vistas i lokalerna.
 • Att rökmaskin inte används i lokalen, då det kan utlösa lokalens brandlarm.
 • Dörrar som öppnas med nyckel eller tag inte ställs upp med hjälp av kil eller annat.
 • Skada på anläggningen inklusive inventarier, omgående rapporteras till bokningsansvarig eller direkt
  till vaktmästare. Uppkommen skada ersätts av hyresgästen.
 • Nödutgångar inte blockeras.
 • Det inte förekommer rökning, snusning eller förtäring av alkohol i lokalerna eller på skolområdet.
 • Inga djur vistas i lokalen (gäller inte ledarhund).
 • Bollspel inte sker i entré, korridorer och omklädningsrum.
 • Grovstädning sker på alla aktivitetsytor, omklädningsrum med mera som använts. Det vill säga
  man plockar upp tejp, muggar, papper med mera och lägger i papperskorg. Utspillda drycker och
  liknande skall våttorkas upp. Om detta inte utförs tas städkostnad ut.
 • Dörrar, kranar och fönster stängs.
 • Utrustning eller liknande som ställs fram, ställs tillbaka på sin ursprungliga plats.
 • Belysningen släcks och lokalen låses. Lämnas lokalen olåst kallas jourvaktmästare ut och avgiften
  för det betalas av hyresgästen.
 • Känna till och följa de ytterligare regler och instruktioner som finns för idrottshallen.

Journummer till beredskapshavare (gällande fastigheten): vardagar klockan 07:00-16:00 telefonnummer 0506-189 50.
Vardagar klockan 16:00-07:00 samt lördag, söndag och helgdag: telefonnummer 072-978 03 22.

Utkvitterad nyckel eller tag är personlig och får inte användas av någon annan än den som kvitterat ut den. Den som kvitterat ut nyckel eller tag är personligen ansvarig tills den återlämnas. Då hyresperioden är slut lämnas nyckel eller tag tillbaka till den man kvitterat ut nyckel eller tag av eller till den personens ersättare. För nyckel eller tag som inte lämnas tillbaka, eller för borttappad nyckel eller tag tas en avgift på 300 kr ut av hyresgästen, alternativt kostnad för byte av låssystem. Om hyresgäst bryter mot dessa regler har Töreboda kommun rätt att avsluta hyresgästens bokningar med omedelbar verkan, samt debitera kostnader som uppkommit för till exempel återställande av lokal och inventarier.

Städregler som kompletterar de regler som finns:

 • Läktare skall moppas och spelplan sopas av.
 • Ta bort fläckar från alla golvytor, till exempel utspilld dryck på läktare, spelplan och i entré.
 • Töm stora sopsäckar samt små papperskorgar som finns inne i idrottshallen, toaletter, duschutrymme med mera. Samtliga sopsäckar ska tömmas i avsedd container ute på gården. Container står på baksidan av badhuset mot parkeringen. Nyckel till containern finns inne i städförrådet under läktaren.
 • I städförrådet som är under läktaren finns städvagn, rena moppar, sopsäckar osv. Lokalvården i Töreboda ser till att det fylls på med material d.v.s. sopsäckar stora och små, rena moppar m.m. Smutsiga moppar skall läggas enligt tidigare
  överenskommelse i en vit sopsäck.
 • För allas trevnad ställ iordning i städförrådet under läktaren. Det är endast detta städförråd som ni har tillgång till. Inga andra städförråd får utnyttjas.
Publicerad: 09 februari 2024 Uppdaterad: 16 februari 2024

Kontakt

AdministratörCindy Norlin0506-181 10cindy.norlin@toreboda.se