Bouppteckning och dödsboanmälan

Räcker dödsboets tillgångar till begravningen? Socialtjänsten informerar om vad man bör tänka på inför en begravning.

En anhörig har avlidit och du skall beställa begravning.

Innan du väljer begravning finns det ett par praktiska punkter kring ekonomin som vi vill informera om. Det är viktigt att du tar reda på vilka tillgångar som finns i dödsboet, innan du tar ställning till olika begravningsalternativ.

Viktigt att tänka på vid ett dödsfall.

  • Kontakta banken för att spärra bankkonton.
  • Kom ihåg att stoppa automatiska överföringar.
  • Betala inga räkningar innan bouppteckning eller dödsboanmälan är gjord!
  • Observera att de tillgångar som finns i dödsboet skall i första hand gå till begravningskostnaderna. Om den avlidne har skulder eller andra räkningar som inte täcks av tillgångarna så begär man avskrivning på dessa när dödsboanmälan är klar.

Bouppteckning

En bouppteckning skall göras inom tre månader från dödsfallet. I vissa fall görs istället en dödsboanmäla.

När den avlidnes tillgångar inte räcker till kan en dödsboanmälan göras.

Dödsboanmälan är en förenklad form av bouppteckning som man kan göra om boets tillgångar inte uppgår till mer än kostnaden för begravning och andra utgifter i samband med dödsfallet, till exempel gravsten, minnesstund och hyra. Hembesök skall i regel göras.

Fast egendom och tomträtt

Om den avlidne ägde fast egendom eller tomträtt kan man inte göra en dödsboanmälan, utan då hänvisas dödsbodelägare till att göra en bouppteckning.
Begravningskostnader går i första hand.
Begravning är en prioriterad kostnad, så alla tillgångar i boet ska i första hand användas till att betala den. Om den avlidne har skulder eller andra räkningar som inte täcks av tillgångarna så begär man avskrivning på dessa när dödsboanmälan är klar.

Ekonomisk hjälp till begravning

Om den avlidnes tillgångar inte täcker kostnader för begravningen kan dödsbodelägarna ansöka om ekonomiskt bistånd till begravningskostnaden. Man kan få bistånd upp till ett halvt basbelopp, 22 250 kr (2014), med avdrag för tillgångarna i boet.

Publicerad: 08 december 2023 Uppdaterad: 16 maj 2024

Besöksadress

Socialkontoret
Börstorpsgatan 9
545 31 Töreboda

Öppettider

Måndag–fredag 10.00–12.00

Kontakt

Socialkontoret reception0506-181 30
SocialsekreterareFrida Ekeroth0506-181 56frida.ekeroth@toreboda.se