Idrott- och fritidsanläggningar

I Töreboda kommun finns en mängd olika idrotts- och friluftsanläggningar. Det finns också fina motionsspår i härlig natur. I centrala Töreboda går Hälsans stig utmed Göta kanal.

Anläggningar

Töreshov idrottsplats och ishall

I Töreboda finns Töreshov som ligger på Idrottsvägen. Här finns fotbollsplaner, en stenmjöls/bandyplan och en ishall. Cafeterian drivs av Töreboda hockeyförening. Det finns uppställningsplats för cirkus.

Information om allmänhetens åkning i ishallen finns under istider.

Sim- och idrottshall

Simhallen och idrottshallen finns båda i samma hus vid Centralskolan i Töreboda. I samma hus har också flera föreningar sina lokaler.

Bollhallen

Bollhallen ligger vid Björkängsskolan. Här hålls idrottslektioner och flera föreningar har denna hallen som träningslokal.

Golfbana

Töreboda golfbana är en av Sveriges vackraste 18-hålsbanor i kuperad strand- och skogsmiljö.

Mogårdsvallen

På Mogårdsvallen i Moholm finns två fotbollsplaner, en 7-mannaplan och två tennisbanor. Kontakta: Moholms SK 0506-205 64.

Töreboda Ridhus

I utkanten av Töreboda har Töreboda hästklubb ett ridhus.

Älgarås idrottsplats

På Älgarås idrottsplats finns två fotbollsplaner, varav den ena är en 7-mannaplan.

Hälsans stig i Töreboda

Hälsans stig i Töreboda är 4,5 kilometer lång och går till stor del utmed Göta kanal och via Töreboda centrum. Göta kanal är en viktig del av Töreboda kommun, kanalen invigdes år 1822 i Hajstorp.

Publicerad: 05 januari 2024 Uppdaterad: 09 april 2024

Kontakt

Relaterad information