Äldreomsorg

Välkommen till äldreomsorgen i Töreboda kommun! Vi arbetar för att du som kommuninvånare ska få möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och med respekt för självbestämmande och integritet. Inom äldreomsorgen utgår vi från dig som individ och vill ge dig ett värdigt liv och en känsla av välbefinnande. Redskap som vi använder för att uppnå detta är ett aktiverande förhållningssätt, kontaktmannaskap och genomförandeplan.