Båtplatser

I Töreboda kommun finns inga kommunala båtplatser.

Båtplatser

Båtplatser som finns i anknytning till sjön Viken arrenderas via olika båtklubbar, föreningar eller samfäligheter. För att trafikera Göta kanal med båt köps biljetten hos AB Göta kanalbolag.

Publicerad: 05 januari 2024 Uppdaterad: 28 januari 2024