Olycksfall- och reseförsäkring

Töreboda kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring med försäkringsbolaget Svedea AB. Försäkringen gäller för barn, elever, ungdomar och andra grupper inom Töreboda kommuns verksamhetsområde.

Försäkringens omfattning

Följande grupper är försäkrade under heltid, dygnet runt.

 • Barn i förskoleverksamhet.
 • Elever i kommunens grundskolor och förskoleklass oavsett hemkommun.
 • Elever Fredsbergs friskola.
 • Elever folkbokförda i Töreboda kommun men som går i en annan kommuns grundskola.
 • Elever i kommunens gymnasieskola oavsett hemkommun.
 • Elever folkbokförda i Töreboda kommun men som går i en annan kommuns gymnasieskola.
 • Elever i anpassad skola.

Följande grupper är försäkrade under skol-/verksamhetstid

 • Personer i komvux, grundvux och SFI.
 • Personer i dagverksamhet, AME.
 • Övriga deltagare i av kommunen anordnad verksamhet.

Försäkringen omfattar även personer som saknar svenskt personnummer. Mer information finns i aktuellt försäkringsbrev.

Aktuellt försäkringsbrev

Försäkringsbrev Kommunolycksfall Töreboda kommun perioden, 1 januari 2024–31 december 2024.

Vid olycksfallsskada

 • Sök läkare eller tandläkare. Kom ihåg att spara alla originalkvitton.
 • Anmäl skada till kommunens försäkringsbolag Svedea AB.
 • Kontakta kommunens försäkringsbolag Svedea AB vid behov av taxiresor till och från skola.
 • Tänk på att alla taxiresor till och från skola ska vara föreskrivna av läkare samt godkända och prövade av kommunens försäkringsbolag innan resan påbörjas.

Anmäl skada till försäkringsbolaget Svedea AB

Töreboda kommun har ett avtal med försäkringsbolaget Svedea AB sedan 1 januari 2018. Du gör en skadeanmälan via Svedeas webbplats.

Om du har frågor om olycksfall som inträffat före 1 januari 2018 kontaktar du det bolag som kommunen hade avtal med då olyckan hände.

Töreboda kommuns tidigare försäkringsbolag
1 januari 2014–31 december 2017, Länsförsäkringar Skaraborg.
1 januari 2010–31 december 2013, Folksam.
1 januari 2006–31 december 2009, AIG Europe.

Publicerad: 08 december 2023 Uppdaterad: 15 maj 2024

Kontakt

Olycksfallsförsäkring