Brottsförebyggande arbete

De viktigaste faktorerna i ett tryggt samhälle är känslan av tillhörighet och att ha tillit och förtroende för varandra. Därför är brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete av stor vikt.

Trygghet och säkerhet är viktigt i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner

Rädslan för att utsättas för brott inger en växande känsla av otrygghet i dagens samhälle. Inbrott, stölder och våldsbrott i närmiljön är det som oroar människor mest. För att öka tryggheten och säkerheten för invånarna i Töreboda kommun samverkar kommunen tillsammans med Mariestad och Gullspång i ett Brottsförebyggande råd. Rådets uppgift är att arbeta främjande för brottsförebyggande- och trygghetsskapande insatser i de tre kommunerna.

Grannsamverkan

Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområden. För mer information om Grannsamverkan, kontakta kommunen eller polisen.

Publicerad: 05 april 2024 Uppdaterad: 15 maj 2024

Kontakt

Telefonnumret går till kommunens växelnSäkerhetssamordning Töreboda och Gullspång0506-180 00sakerhet@gullspang.se
KommunpolisHelén Benjaminsen010-565 73 08helen.benjaminsen@polisen.se
Brottsförebyggande samordnareBirgitta Rask0506-181 74birgitta.rask@toreboda.se