Behovet av extra stöd kan ha fysiska, psykiska, sociala eller andra orsaker. Det kan vara tillfälligt eller bestå under hela skoltiden. Stödet kan vara i form av extra anpassningar eller särskilt stöd.

Extra anpassningar

Extra anpassningar skall göras när det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås.

Skolan ska göra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen om en elev behöver det. Extra anpassningar kan exempelvis vara hjälp att planera och strukturera ett schema över skoldagen, extra tydliga instruktioner, anpassade läromedel och enstaka specialpedagogiska insatser under en viss tid. Om anpassningarna inte är tillräckliga ska rektor utreda om eleven har rätt till särskilt stöd.

Särskilt stöd

Särskilt stöd ska ges när det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskriterier som minst ska uppnås, trots att stöd har getts i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen.

Särskilt stöd är insatser av mer ingripande karaktär som normalt inte går att göra inom ramen för den ordinarie undervisningen. Ofta blir särskilt stöd nödvändigt när elevens behov av stöd är mer omfattande och varaktigt. Innan man bestämmer sig för att ge särskilt stöd måste skolan göra en utredning. Rektorn är den som ska se till att skolan gör en sådan utredning och som sedan beslutar om särskilt stöd. Särskilt stöd måste dokumenteras i ett åtgärdsprogram.

Några exempel på särskilt stöd

  • Regelbundna specialpedagogiska insatser i ett visst ämne, till exempel med en speciallärare under en längre tid.
  • Placering i en särskild undervisningsgrupp.
  • Enskild undervisning.
  • Anpassad studiegång, vilket innebär avvikelser från timplanen och de ämnen och mål som gäller för utbildningen, Det kan t.ex. innebära att eleven får mer eller mindre undervisningstid i ett ämne, eller inte läser ämnet alls.

Prata med mentor eller rektor

Är du som vårdnadshavare orolig över att ditt barn har svårigheter med skolarbetet? För att prata om detta ska du i första hand kontakta skolan, barnets mentor eller rektorn.

Publicerad: 08 december 2023 Uppdaterad: 15 maj 2024

Kontakt

Rektor KilenskolanÅsa Gyllensten0506-181 21asa.gyllensten@toreboda.se
Rektor BjörkängsskolanCarina Andersson0506-180 67carina.andersson@toreboda.se
Rektor Moholms skolaJohan Berg0506-183 52johan.berg@toreboda.se
Rektor Älgarås skola och Näckrosens förskolaLouise Belsing0506-180 69louise.belsing@toreboda.se
Rektor Töreboda CentralskolaAndré Aldenhov0506-181 09andre.aldenhov@toreboda.se
Biträdande rektor Töreboda CentralskolaBerith Isaksson0506-182 07berith.isaksson@toreboda.se
Barn- och elevhälsochefTherese Broholm0506-181 62therese.broholm@toreboda.se

Relaterad information