Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden är en gemensam nämnd för Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner. Mariestads kommun är värdkommun.

Gemensam nämnd

I miljö- och byggnadsnämndens ansvarsområde ingår byggnadsfrågor, bland annat prövning av bygglov. Nämnden svarar också för kommunernas arbete med frågor som rör:

  • Livsmedel.
  • Människors hälsa.
  • Skyddet av miljön.
  • Naturvårdsfrågor.

Arbetet sker utifrån ett antal lagar som plan- och bygglagen, miljöbalken och livsmedelslagen.

Ledamöter

Ledamöterna representerar tre kommuner där Mariestads kommun har sex ordinarie och sex ersättande ledamöter, Töreboda kommun fyra ordinarie och fyra ersättande ledamöter samt Gullspångs kommun tre ordinarie och tre ersättande ledamöter. Ersättarna kan endast träda i tjänst då en ordinarie ledamot från den egna kommunen är frånvarande.

Dokument

Styrande dokument och taxor som avser Miljö- och byggnadsnämndens ansvarsområde finns tillgängliga på Stadshuset i Mariestad hos Miljö- och byggnadsförvaltningen.

Här kan du läsa om vilka ledamöter och ersättare som sitter i miljö- och byggnadsnämnden. Inom parentes syns förkortning för partitillhörighet.

Publicerad: 19 mars 2024 Uppdaterad: 24 maj 2024

Kontakt

Expeditionen miljö och bygg0501-75 60 05mbn@mariestad.se