I mitten av april påbörjar vi arbetet med att sopa vintersand från våra gator, gång- och cykelbanor.

Gatusopningen börjar på de större gatorna samt gång- och cykelvägar för att sedan fortsätta med övriga gator. Snö och regn kan fördröja arbetet.

Fastighetsägare uppmanas att sopa ut gångbanans sand till gatan så att kommunen kan ta upp den. Saknas gångbana sopar fastighetsägare området närmast tomtgräns (ca en meter). Undvik att parkera bilar på gatan under tiden sandupptagning pågår. Under resten av året underhållssopas gatorna vid behov.

Publicerad: 02 januari 2024 Uppdaterad: 21 maj 2024

Kontakt

Relaterad information