Vision 2030

Värdegrunden och Visionen definierar Töreboda kommuns själ och talar om vad kommunen står för, vart kommunen är på väg och hur den förhåller sig till invånare, besökare och kommunens anställda.

Den kommunala servicen i framtiden kommer att vara helt avgörande för var människor kommer att vilja bo, leva och verka. Töreboda kommun har insett allvaret i detta och har därför skapat en framtidsbild av kommunen, byggd på en stadig värdegrund där allt är möjligt.

Vi bygger det nya Töreboda för alla. Vår värdegrund bygger på tre T.

 • Tillväxt.
 • Trygghet.
 • Tillsammans.

Töreboda kommun vid Göta kanal

Töreboda kommuns framtidsberättelse

Töreboda kommuns värdegrund

Jag är med och bygger det nya Töreboda för alla.

Tillväxt betyder bland annat:

 • Vi välkomnar alla som vill bo, leva och verka i Töreboda kommun Vi välkomnar tillväxt och utveckling.
 • Vi har en organisation som ger god service till alla.
 • Vi ser de behov som uppstår och tar ansvar för det vi lovat.

Trygghet betyder bland annat:

 • Vi arbetar aktivt för en god trivsel och trygghet i kommunen.
 • Vi genomför det vi utlovat.
 • Vi rättar till fel och brister.
 • Vi står för kompetens och professionalism.
 • Vi känner förtroende för varandras olika kompetenser och roller Vi värnar om varandra.

Tillsammans betyder bland annat:

 • Vi bygger vidare på det positiva samarbetsklimatet.
 • Vi skapar goda mötesplatser för dialog.
 • Vi har ett gott bemötande i alla sammanhang.
 • Vi ser mångfald som en tillgång.
Publicerad: 03 april 2024 Uppdaterad: 03 april 2024

Kontakt

KommundirektörMichael Nordin0506-181 52michael.nordin@toreboda.se