Fråga din politiker

Vi vill gärna uppmuntra till dialog mellan invånare och förtroendevalda.

Har du frågor, idéer eller synpunkter på politikernas arbete? Du kan skicka e-post till den politkker du vill kontakta. Skriv din fråga, ditt namn och din e-postadress i mailet. Politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott (ksau) har som ambition att svara på dina frågor inom två arbetsdagar.

Kommunstyrelsens utskott

Inom kommunstyrelsen finns fyra utskott, som i huvudsak ska bereda ärenden. Utskotten består av fem ledamöter och fem ersättare vardera utom personalutskottet som består av tre ledamöter och tre ersättare. Utskotten är:

  • Utvecklingsutskottet.
  • Utbildnings- och kulturutskottet.
  • Vård- och omsorgsutskottet.
  • Personalutskottet

Kommunstyrelsens (arbetsutskott)

Publicerad: 02 januari 2024 Uppdaterad: 13 maj 2024

Kontakt