Våld i nära relationer

Våld i nära relation är ett vanligt samhällsproblem som drabbar många människor. Det är en problematik som kan drabba vem som helst oavsett ålder, kön, nationalitet eller sexuell läggning. När våld förekommer i en familj påverkas alla familjemedlemmar på olika sätt. Därför är det viktigt att alla i familjen får möjlighet att prata om sina upplevelser utifrån sitt perspektiv. Socialtjänsten i Töreboda kommun arbetar aktivt med att upptäcka, hjälpa och förebygga våld i nära relation.

Vad är våld?

  • Fysiskt våld: Knuffar, slag, spottning, dra i håret, hålla fast.
  • Psykiskt våld: Kränkningar, elaka ord, hot, kontrollerande.
  • Ekonomiskt våld: Inte bestämma själv över sina pengar, bli skuldsatt.
  • Sexuellt våld: Bli tvingad till sex mot ens vilja.
  • Materiellt våld: Förstöra saker som är viktiga.
  • Latent våld: Att leva med oro om att våld ska hända.
  • Hedersrelaterat våld och förtryck: Våld som utövas för att skydda eller upprätthålla familjens normer och värderingar.

För dig som är utsatt för våld

Inom socialtjänsten erbjuder vi enskilt samtalsstöd, där du får hjälp att hantera din situation eller att bearbeta det våld du upplevt. Samtalsstödet utformas gemensamt för att anpassas efter dina behov.

Vi kan även erbjuda stöd i kontakt med andra myndigheter och verksamheter, stöd i din föräldraroll eller i vissa fall ekonomiskt stöd.

Vid behov kan socialtjänsten även erbjuda skydd, vilket oftast innebär ett tillfälligt boende på trygg plats.

Kvinnofridslinjen020-50 50 50

För dig som har svårt att kontrollera dina känslor

Känner du att din ilska går ut över din familj? Är du orolig för att ditt beteende riskerar att skada någon som står dig nära?

Vi erbjuder samtalsstöd för att hantera din situation och dina känslor utifrån det våld som du utövat. Vi kan även erbjuda stöd i kontakt med andra myndigheter och verksamheter samt stöd i din föräldraroll.

Telefonlinje för personer som utövar våld mot sin partner ”välj att sluta”020-555 666

För dig som är orolig för någon annan

Är du orolig för att någon lever i en relation där det förekommer våld kan du kontakta socialtjänsten för stöd och rådgivning.

Du kan ringa socialtjänsten anonymt och vi har tystnadsplikt.

Via akuta situationer ring alltid 112!

SocialkontoretÖppet måndag-torsdag 08.00–17.00 och fredagar 08.00–16.00Receptionen0506-181 30
Barn- och familjeenheten072-72 59 920

Resurscentrum Heder Skaraborg

Är du eller någon annan du känner utsatt för hedersrelaterat förtryck och/eller våld? Då kan du kontakta Resurscentrum Heder för att få råd och stöd. Du behöver inte berätta vem du är. Vi kan möta upp dig på en lämplig plats i Skaraborg.

Eller jobbar du i Skaraborg och möter någon som är utsatt för hedersrelaterat förtryck och/eller våld i ditt yrke? Har du ett sådant ärende som du behöver bolla med någon eller är osäker på om det är ett hedersärende? Är du i behov av hjälp med en riskbedömning eller behöver du hjälp att samverka? Då kan du kontakta Resurscentrum Heder Skaraborg. Mer information hittar du på webbplatsen Hedersrelaterat förtryck och våld.

Resurscentrum Heder Skaraborg020-70 07 07rch.skaraborg@skovde.se
Publicerad: 29 november 2023 Uppdaterad: 13 maj 2024

Akut kontakt

Vid nödsituation112
Tipsa polisen114 14

Kontakt

SocialkontoretÖppet måndag-torsdag 08.00–17.00 och fredagar 08.00–16.00Receptionen0506-181 30
Barn- och familjeenheten072-72 59 920
Övrig tid kontakta socialjourenSocialjouren0500-49 74 21 0500-49 74 22