Den som på grund av funktionsnedsättning behöver ha någon som följer med till och från olika aktiviteter kan ha rätt till ledsagarservice. Syftet är att bryta isolering, och anpassas efter dina individuella behov.

Hur gör jag för att få hjälp?

Du kontaktar Biståndshandläggare som kan informera om insatser och som hjälper till med ansökan. Beslut fattas enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Du kan även kontakta enhetschef för mer information.

Publicerad: 13 februari 2024 Uppdaterad: 15 maj 2024

Kontakt biståndshandläggare

Telefontider måndag–fredag 08.00–09.00LSS & Socialpsykiatri (född jämnt datum)0506-181 50
LSS & Socialpsykiatri (född ojämnt datum)0506-181 54

Kontakt

Enhetssamordnare LSSLisa Floberg0506-180 39lisa.floberg@toreboda.se
EnhetschefPersonlig assistansLillemor Arvidsson0506-189 74lillemor.arvidsson@toreboda.se