Fritidshemmens öppettider och kompetensutvecklingsdagar

Fritidshemmen i Töreboda kommun har som regel öppet vardagar, måndag till fredag, klockan 06.00–18.00. Fyra dagar varje läsår har fritidshemmen stängt för personalens kompetensutveckling.

Öppettider fritidshem

De kommunala fritidshemmen har öppet på vardagar, måndag till fredag, klockan 06.00–18.00.

Kvällsöppet fritidshem

Töreboda kommun har kvällsöppen förskola och fritidshem på förskolan Bergmansgården klockan 18.00–22.00 vardagskvällar.

För att vara berättigad till kvällsförskola/kvällsfritids krävs det att båda sammanboende eller ensamstående vårdnadshavare har behov av kvällsomsorg på obekväm tid under en längre tid, gäller det bara enstaka kvällar får man lösa omsorgsbehovet för barnen på egen hand.

Barnets tider på fritids

Du registrerar barnets tider på fritidshemmet via Schoolsoft. Om det inte finns tider inlagda i SchoolSoft räknar vi med att ditt barn inte behöver plats den dagen. Schemat ligger till grund för hur verksamheten planeras.

Scheman måste skrivas in minst två dagar innan de börja gälla och ändringar inom två dagar kan ej göras på SchoolSoft utan då får du ta kontakt med avdelningen. Möjlighet att lägga in tider för lov kommer kunna göras cirka fyra veckor innan lov och stängs cirka två veckor innan lovet.

Fritidshemmens kompetensutvecklingsdagar/studiedagar

För att förskolorna och fritidshemmen ska kunna hålla en god kvalitet utifrån de olika läroplanerna krävs att personalen får tid för planering, reflektion, utvärdering och utbildning. Enligt utbildning- och kulturutskottets beslut har förskolor och fritidshem i Töreboda kommun rätt till fyra stängda kompetensutvecklingsdagar/studiedagar per läsår. Datum för fritidshemmens stängningsdagar finns på sidan Läsårstider och lov under fliken Stängningsdagar för fritidshemmen.

Publicerad: 01 december 2023 Uppdaterad: 14 maj 2024

Kontakt

Kilenskolans fritidshem

Avdelning Örnen0506-181 82
Avdelning Måsen0506-181 81
Avdelning Domherren0506-181 23
Avdelning Falken0506-181 98

Björkängsskolans fritidshem

Fritidshem Avdelning Björken0506-182 93

Moholms skolas fritidshem

Fritidshem Avdelning Regnbågen0506-183 50

Älgarås skolas fritidshem

Fritidshem avdelning Älgen0506-182 13

Kvällsöppen förskola och fritidshem, Bergmansgården

Kvällsomsorg0506-183 43