Avfall och utsläpp

I Sverige ökar mängderna avfall trots att vi har blivit bättre på att ta hand om vårt avfall. Både vår miljö och vårt klimat påverkas av vårt avfall. Det är därför viktigt att hushålla med våra resurser och minskar vårt avfall.

Återvinn och återanvänd

Det bästa är att minska mängden avfall. Genom att återvinna och återanvända blir avfallsmängden mindre.

Varför slösa på naturresurser och energi? Återanvänd. Har du ledsnat på en sak, sälj eller ge bort. Någon annan kan ha glädje av den.

Det avfall som ändå uppkommer behöver tas om hand på bästa sätt. Genom att återvinna sparar man på naturresurser och energi. För att återvinning ska vara möjlig är det viktigt att avfallet sorteras rätt. På Sveriges avfallsportal får du hjälp med hur du ska sortera. På sidan finns också information om varför det är viktigt att sortera och vart soporna tar vägen.

Under Avfall och återvinning finns mer information kring kommunens arbete kring avfallsfrågor.

Plastpåshysteri

Det finns många olika sätt att minska vår miljöpåverkan. Plastpåsen får här vara ett exempel på hur vi kan minska förbrukningen av naturresurser och minska våra utsläpp.

Visste du att....

  • Varje vuxen svensk använder i genomsnitt 300 plastpåsar per år.
  • Det går åt 2 kg olja för att tillverka 1 kg plast.
  • Varje kilo plastpåse medför utsläpp av 3 kg koldioxid.
  • Varje år i Sverige medför förbrukningen av plastpåsar utsläpp av 75 000 ton koldioxid.

Vi kan enkelt minska Sveriges koldioxidutsläpp med tio tusentals ton genom att helt enkelt säga "Nej tack", när man blir erbjuden en plastpåse när man är och handlar.
Behöver du plastpåsar i hemmet till att exempelvis slänga skräp i kan man istället köpa tunnare påsar som det inte gått åt så mycket plast till att tillverka.

I dag har bland annat flera av de stora affärskedjorna plastpåsar som är miljövänligare än traditionella påsar. Det är bra. Frågan kvarstår ändå: behöver du alla plastpåsar?

Publicerad: 15 december 2023 Uppdaterad: 21 maj 2024

Besöksadress

Miljö- och byggnadsförvaltningen
Stadshuset
Kyrkogatan 2, Mariestad

Kontakt

Expeditionen miljö och bygg0501-75 60 05mbn@mariestad.se

Relaterad information