Vår kulturverksamhet

Töreboda kommun ska vara en plats att leva och bo i med en attraktiv fritid. Här finns ett gott företagsklimat, ett rikt föreningsliv och ett besöksmål som lockar människor från hela världen. I Töreboda är det lätt och roligt att aktivera sig och träffa likasinnade.

Töreboda kommun vill verka för att utveckla kulturlivet och göra det ännu mera attraktivt samt att etablera en långsiktig hållbar utveckling inom kulturområdet. Kommunens ambition är att höja kvaliteten, bredda utbudet och göra kulturen mer tillgänglig för att därigenom få invånarna att vara mera delaktiga. Barn, ungdomar och unga vuxna är prioriterade målgrupper.

Töreboda kommun har ett kulturpolitiskt program för perioden 2023 till 2026, det ska vara ett stöd för den fortsatta utvecklingen av kulturlivet i Töreboda kommun.

Kulturverksamhet

Töreboda kommun har en bred kulturverksamhet. Vi har bibliotek i de tre tätorterna, en aktiv kulturskola, teater och många föreningar inom alla tänkbara områden. Hembygdsföreningarna har egna museer och tillsammans har de också ett lantbruksmuseum.

Publicerad: 05 januari 2024 Uppdaterad: 21 maj 2024

Kontakt

KommundirektörMichael Nordin0506-181 52michael.nordin@toreboda.se