Förskolans öppettider och kompetensutvecklingsdagar

Förskolorna i Töreboda kommun har som regel öppet vardagar, måndag till fredag, klockan 06.00–18.00. Fyra dagar varje läsår har förskolorna stängt för personalens kompetensutveckling.

Öppettider förskolor

De kommunala förskolorna har öppet på vardagar, måndag till fredag, klockan 06.00–18.00.

Kvällsöppen förskola

Töreboda kommun har kvällsöppen förskola och fritidshem på förskolan Bergmansgården klockan 18.00–22.00 vardagskvällar.

För att vara berättigad till kvällsförskola/kvällsfritids krävs det att båda sammanboende eller ensamstående vårdnadshavare har behov av kvällsomsorg på obekväm tid under en längre tid, gäller det bara enstaka kvällar får man lösa omsorgsbehovet för barnen på egen hand.

Barnets tider på förskolan

Du registrerar barnets tider på förskolan via appen Tyra.

Förskolornas kompetensutvecklingsdagar

För att förskolorna ska kunna hålla en god kvalitet utifrån de olika läroplanerna krävs att personalen får tid för planering, reflektion, utvärdering och utbildning. Enligt utbildning- och kulturutskottets beslut har förskolor och fritidshem i Töreboda kommun rätt till fyra stängda kompetensutvecklingsdagar/studiedagar per läsår. Datum för fritidshemmens stängningsdagar finns på sidan Läsårstider och lov under fliken Stängningsdagar för fritidshemmen.

Publicerad: 09 april 2024 Uppdaterad: 14 maj 2024

Kontakt

Administratör förskola och fritidshemBenny Wigerdal0506-181 66fskadmin@toreboda.se