Skolsköterskan träffar alla elever i förskoleklass tillsammans med vårdnadshavare och sedan endast eleverna när de går i årskurs 2, 4 och 8.

Hälsobesöken är till för att upptäcka avvikelser i tillväxt, syn- eller hörselnedsättningar samt sned rygg, skolios. Hälsobesöket innehåller även ett hälsosamtal där eleven får prata med en professionell neutral vuxen med tystnadsplikt. Vårt mål är att tidigt upptäcka om elever behöver stöd eller insatser.