Kommunalförbund

Töreboda kommun har valt att leverera en del kommunala tjänster i samarbete med närliggande kommuner. Samarbetet är organiserat i olika så kallade kommunalförbund. Det fungerar så att kommunalförbundet övertar ansvaret för en viss verksamhet från medlemskommunerna. Töreboda kommun samverkar i fyra kommunalförbund.

Kommunalförbundet Avfallshantering östra Skaraborg (AÖS)

AÖS hanterar allt som har med avfall och hushållssopor att göra. Bland annat driver de Borreboda återvinningscentral. I AÖS ingår Töreboda, Mariestad, Gullspång, Skövde, Hjo, Karlsborg, Tibro och Falköping kommuner.

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Skaraborg (RS)

Räddningstjänsten Skaraborg ansvarar för sotning i Töreboda, Skövde, Hjo, Karlsborg, Tibro, Mariestad, Gullspång, Lidköping, Essunga, Grästorp och Vara kommun.

Skaraborgs kommunalförbund

I Skaraborgs kommunalförbund ingår alla Skaraborgs kommuner. Syftet med förbundet är att stärka Skaraborg och samverka för utveckling och ett effektivt nyttjande av resurser.

Tolkförmedling Väst

Förbundet arbetar för att stärka allas rätt till lika tillgänglig och rättssäker service och vård genom tillgång på kvalificerade tolktjänster. Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund. Medlemmar är Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad samt ytterligare 41 kommuner i Västra Götalands län, Töreboda är en av medlemskommunerna.

Du som inte kan tala svenska har rätt att få hjälp av en tolk i kontakt med myndigheter. Det är den myndighet eller enhet som du ska besöka som beställer och står för kostnaden för tolk. På tolkformedlingvast.se kan du läsa mer om de tolkar vi anlitar och vad som ingår i tolkens roll. Se länk under relaterad information.

Publicerad: 02 januari 2024 Uppdaterad: 16 februari 2024