Ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd

Du som är bosatt i Töreboda kommun och inte kan försörja dig och din familj kan ansöka om försörjningsstöd, ekonomisk bistånd. Försörjningsstöd fungerar som ett ekonomiskt stöd till dess att du kan försörja dig själv.

I första hand ska du söka de ersättningar och bidrag du har rätt till från exempelvis Försäkringskassan och A-kassan. Har du ingen annan ersättning eller att den ersättning du får inte är tillräcklig, finns vi för att stötta och hjälpa dig.

Vid en ansökning om försörjningsstöd görs en behovsprövning, vilket innebär att en ekonomisk utredning görs i samband med ett nybesök hos en ekonomihandläggare.

Grundläggande krav för att vara berättigad försörjningsstöd är att du är inskriven på Arbetsförmedlingen, deltar i anvisad planering eller aktivitet och är aktiv i ditt arbetssökande. Kan du inte arbeta krävs att du är sjukskriven och kan uppvisa läkarintyg.

Varje individ har i första hand eget ansvar för sin försörjning. Om det finns sparade medel eller andra tillgångar som kan omsättas i pengar så ska dessa i första hand användas till din försörjning.

Försörjningsstöd är ett tillfälligt bistånd och målet är att du ska bli självförsörjande så fort som möjligt.

Du tar kontakt med socialtjänstens reception per telefon eller besök receptionen för att registrera dig som sökande. En ansökan ska komma från dig personligen eller ett giltigt juridiskt ombud. Inom två-tre veckor kommer du att få tid för ett nybesök hos en av våra socialsekreterare.
Du kommer att få fylla i en ansökningsblankett, underlag för dina utgifter och svara på frågor kring din situation.
Efter nybesök och att alla handlingar inkommit kommer du att få ett beslut inom sju arbetsdagar.

Att söka försörjningsstöd digitalt via kommunens e-tjänst är en möjlighet för dig som redan har pågående ekonomiskt bistånd och söker försörjnings­stöd återkommande. Fördelen med en digital ansökan är att den är tillgänglig när det passar dig, den förkortar tiden från att du fyller i din ansökan tills att den tas emot av socialsekreterare. Den erbjuder en enklare kommunikationsväg. När det sker något i ditt ärende får du en notis vi e-post eller sms.
För att använda e-tjänsten krävs att du har ett pågående ärende och ett Bank-ID.

När du uppbär försörjningsstöd så gör du tillsammans med din arbetsmarknadskonsulent en individuell planering för hur du på bästa sätt ska kunna närma dig självförsörjning. Utifrån din planering görs en personligt anpassad insats som kan innebära exempelvis Arbetsförmågebedömning, Arbetsträning, hjälp med praktik mot arbete eller sysselsättningsplacering.

Ibland finns ett behov av samverkan mellan dig och dina aktörer, exempelvis Arbetsförmedling, Försäkringskassan och sjukvården. Din arbetsmarknadskonsulent hjälper till att upprätta en sådan samverkansträff vid behov.

Information om Signs of Safety

Töreboda kommun har beviljats medel från Europeiska Socialfonden, ESF till kompetensutveckling för socialtjänsten under perioden 202309-01 till 2025-08-31. Under hösten 2023 har socialtjänsten i Töreboda kommun påbörjat införandet av Signs of Safety som är ett förhållningssätt för att förbättra samarbetet med dem vi möter i syfte att skapa goda relationer och stöttande nätverk runt barn, familjer och enskilda vuxna.

Med utgångspunkt i barns, familjers och enskilda vuxnas egna resurser är ett mål att personen eller familjen ska uppleva att de får rätt stöd eller insats. Ett annat mål är att nätverket runtom ska uppleva ökad delaktighet i hela processen. För socialtjänsten i Töreboda kommun är satsningen även viktig för att kunna ställa om till en mer förebyggande, tillgänglig och kunskapsbaserad socialtjänst. Samtidigt som vi genom vårt långsiktiga utvecklingsarbete ska säkerställa att vi är hållbara över tid.

Logotype medfinansieras av Europeiska unionen
Publicerad: 08 december 2023 Uppdaterad: 15 maj 2024

Besöksadress

Socialkontoret
Börstorpsgatan 9
545 31 Töreboda

Kontakt

SocialkontoretÖppet måndag-torsdag 08.00–17.00 och fredagar 08.00–16.00Receptionen0506-181 30
Barn- och familjeenheten072-72 59 920
Orosanmälningar072-725 99 20
SocialsekreterareFrida Ekeroth0506-181 56frida.ekeroth@toreboda.se
SocialsekreterareHussein Jafari0506-180 04hussein.jafari@toreboda.se
SocialsekreterareCarina Johansson0506-18140carina.johansson@toreboda.se
Budget- och skuldrådgivareAnna Glassell050618042anna.gassell@toreboda.se
ArbetsmarknadskonsulentJoanna Aksell0506-180 32joanna.aksell@toreboda.se
ArbetsmarknadskonsulentEllen Nord0506-189 33ellen.nord@toreboda.se
EnhetschefAnnika Sundin Gustafson0506-181 32annika.sundin-gustafson@toreboda.se

Relaterad information