Inkomstjämförelse fritidshemsavgift

Vid inkomstjämförelse tittar vi på hur mycket du har betalat i fritidshemsavgift under det aktuella året för inkomstjämförelsen. Det jämförs med vad du borde ha betalat om du anmält en månadsinkomst motsvarande den taxerade årsinkomsten, delat med tolv.

Töreboda kommun strävar efter att alla familjer ska betala rätt avgift. Den som har betalat för mycket får pengar tillbaka och den som har betalat för lite får en extra faktura att betala.

Varje år gör Töreboda kommun en inkomstjämförelse där vi tittar på hur mycket du har betalat i fritidshemsavgift under det aktuella året. Det jämförs med vad du borde ha betalat om du anmält en månadsinkomst motsvarande den taxerade årsinkomsten, delat med tolv. Inkomstjämförelsen genomförs med drygt två års eftersläpning, eftersom kommunen behöver ha tillgång till korrekta taxeringsuppgifter från Skatteverket. Under 2024 görs inkomstjämförelse för året 2022.

Vanliga frågor och svar kring inkomstjämförelsen

Kontraktsinnehavaren har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållanden så att avgiften för hushållet blir rätt. Avgiften grundas på hushållets totala inkomst före skatt, oavsett om det finns gemensamma barn eller inte. Vi vill med kontrollen följa upp att alla betalat rätt avgift. Det är en rättvise- och trygghetsfråga att familjer behandlas lika och betalar avgift enligt den taxa som gäller. Det är lika viktigt att betala tillbaka som att kräva in pengar.

Vi inhämtar uppgifter från Skatteverket. Från Skatteverket får vi veta vad ni haft för skattepliktig inkomst under året sen delas den årsinkomsten på 12 månader för att få ut en månadsinkomst. Den jämförs sedan med den inkomstuppgift du lämnat till kommunen. Om de beloppen inte är lika, betyder det att avgiften varit för hög eller för låg. Då räknar vi om avgiften, och får fram vilket belopp du skulle ha betalat. Vi har ingen möjlighet att kontrollera era inkomster för varje månad om ni själva inte uppdaterar den. Observera också att du inte kan uppdatera din inkomst bakåt i tiden. Du kan bara uppdatera den aktuella månaden eller framåt. Töreboda kommun strävar efter att alla familjer ska betala rätt avgift. Den som har betalat för mycket får pengar tillbaka och den som har betalat för lite får en extra faktura att betala.

Vi har inte tillgång till Skatteverkets uppgifter tidigare. Deras uppgifter bygger på vad du deklarerade för ett år sedan. Det tar sedan tid innan den slutliga taxeringen är klar hos Skatteverket.

Kontraktsinnehavaren har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållande så att avgiften för hushållet blir rätt. Taxan grundas på hushållets totala inkomst före skatt oavsett om det finns gemensamma barn eller inte. Vi har ingen möjlighet att kontrollera era månadsinkomster varje månad om ni själva inte uppdaterar den. Observera också att ni inte kan uppdatera era inkomst bakåt i tiden. Ni kan bara uppdatera den aktuella månaden eller framåt. Det görs via e-tjänsten Inkomsuppgift för förskola och fritidshem.

Nej, inkomsten uppdateras inte automatiskt. Kontraktsinnehavaren har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållande så att avgiften för hushållet blir rätt. Det görs via e-tjänsten Inkomsuppgift för förskola och fritidshem. Är du osäker kontaktar du administratör för förskola och fritidshem.

Exempel på skattepliktiga inkomster:
Lön, inklusive OB-tillägg och övertid.
Familjehemsförälders arvodesersättning.
Pension.
Livränta.
Föräldrapenning.
Vårdbidrag för handikappade barn.
Sjukbidrag.
Sjukpenning.
Arbetslöshetsersättning.
Arbetsmarknadsstöd.
Utbildningsbidrag.
Familjebidrag.
Skattepliktiga bonusinkomster med mera.

Till din inkomst räknas inte exempelvis studiestöd, försörjningsstöd, bidrag, introduktionsersättning för flyktingar, ersättning enligt lagen om bistånd till asylsökande med mera.

Bodde ni ihop under det aktuella året så har ni båda ansvar för att fakturan betalas. Det behöver inte innebära att det är den som har fått fakturan som ensam ska betala hela beloppet.

Då kommer hushållet att få en extra faktura under våren. Belopp under 300 kr faktureras inte. Ni som fått en faktura att betala observera att det är 3 månaders förfallotid. Kommunen gör inga avbetalningsplaner. Ni kan välja att betala in lite varje månad fram till förfallodatumet eller betala hela beloppet i en klumpsumma innan förfallodatumet. Om fakturan inte betalas inom angiven tid skickas ärendet till Inkasso efter en påminnelse.

Hushållet får en kreditfaktura där ni kan välja att ange ett kontonummer för att få pengarna insatta på ett konto. I annat fall kommer ett utbetalningskort. Om ni sedan tidigare har en skuld till kommunen, räknas skulden av med motsvarande summa som ni annars skulle få tillbaka. Mindre belopp än 300 kr betalas inte ut.

Det vanligaste felet är att du inte lämnat en aktuell inkomstuppgift. En annan vanlig orsak till att det blir fel är att du inte räknat med allt som är skattepliktigt i månadsinkomsten. Inkomsten för en sammanboende vuxen utgör också underlag för avgiften, även om den personen inte är förälder till ditt barn.

Ja, det tillkommer sedvanliga räntor och uppläggningskostnader.

Ja, om du inte betalar din avgift mister barnet sin plats. Förnyad placering kommer att ske föst när skulderna är reglerade.

Det är viktigt att anmäla hushållets aktuella bruttoinkomst, inkomst inklusive skatt. Det görs via e-tjänsten Inkomsuppgift för förskola och fritidshem. Det är viktigt att tänka efter innan du sätter 0 kronor i inkomst. Även om du är arbetslös eller studerar kommer du kanske att ha sommararbete eller få någon form av inkomst under året.

Till exempel: en inkomst på 60 000 kronor för 4 månaders arbete på sommaren blir i genomsnitt 5 000 kronor per månad om det delas upp på 12 månader. Ett barn under 3 år kostar 150 kronor i avgift om du tjänar 5 000 kronor per månad. Har du uppgett 0 kronor i inkomst och får in dessa pengar på extraarbete under året blir du skyldig 12 x 150 = 1 800 kronor. Tänk även på att räkna in eventuella övertidsinkomster med mera. Arbetsgivaren rapporterar in all skattepliktig inkomst till Skatteverket.

Publicerad: 26 mars 2024 Uppdaterad: 14 maj 2024

Besöksadress

Administratör förskola och fritidshem
Kyrkogatan 26
Töreboda

Postadress

Box 83
545 22 Töreboda

Kontakt

Administratör förskola och fritidshemBenny Wigerdal0506-181 66fskadmin@toreboda.se