Ansökan om tillstånd för lotteri görs hos Töreboda kommun.

Vem kan få tillstånd?

Tillstånd att anordna ett lotteri får endast lämnas till en ideell förening eller ett registrerat trossamfund som:

  1. Enligt sina stadgar har till huvudsakligt syfte att främja ett allmännyttigt ändamål inom landet.
  2. Bedriver verksamhet som huvudsakligen tillgodoser sådant ändamål.
  3. Inte vägrar någon inträde som medlem, om det inte finns särskilda skäl för detta med med hänsyn till arten eller omfattningen av föreningensverksamhet eller syfte eller av någon annan orsak.
  4. För sin verksamhet behöver lotteriinkomster.

Tillstånd får lämnas också till en annan juridisk person än ideell förening eller ett registrerat trossamfund som har till huvudsakligt syfte att främja ett allmännyttigt ändamål utom landet, om det finns särskilda skäl för det. Tillstånd kan sökas för högst fem år åt gången enligt 16 kap. 10 § spellagen. Lotterier som inte behöver tillstånd regleras i 3 kap. 4-5 §§ spellagen. Ytterligare upplysningar finns hos Spelinspektionen.

Avgifter

Kontrollantarvode 3% av lotteriets omslutning lägst 150 kr och högst 900 kr. Lotteritillstånd 3 år 300 kr.

Ansökan

För ansökan kontakta administratör, se uppgifter under kontakt.

Publicerad: 05 januari 2024 Uppdaterad: 12 mars 2024

Kontakt

AdministratörCindy Norlin0506-181 10cindy.norlin@toreboda.se

Besöksadress

Villan
Kyrkogatan 26
545 30 Töreboda

Postadress

Töreboda kommun
Centralskolan
Box 83
545 22 Töreboda

Relaterad information