Stöd vid samhällskriser

Sverige är ett modernt land där de flesta av oss lever ett säkert och tryggt liv med alla tänkbara bekvämligheter. Men ett modernt samhälle är också ett sårbart samhälle.

Här har vi samlat information om det stöd som kommunen kan ge vid samhällskriser. Räkna med att samhällets resurser vid en samhällskris till en början kommer att användas för att hjälpa svaga och utsatta människor, till exempel äldre, sjuka och barn. Det krävs därför att vi alla förbereder oss på att i så stor omfattning kunna klara oss själva under en första tid.

Kriskommunikation

Om en samhällskris inträffar kommer kommunen fortlöpande att informera kommuninvånarna om vilka åtgärder som vidtas från kommunen och andra aktörer samt om det finns några särskilda åtgärder som invånarna ska vidta. Informationen kommer bland annat att finnas här på kommunens webbplats och på kommunens officiella Facebooksida. Vid behov kommer vi även att gå ut med information via radio eller andra för situationen lämpliga medier.

Krisinformation.se har tagit fram en app. I den kan du bland annat få varningar från SMHI och trafikmeddelanden från Trafikverket. Du hittar även checklistor för hur du kan förbereda dig för allvarliga händelser. Med hjälp av checklistorna kan du förbereda dig för till exempel strömavbrott och översvämningar eller få tips på hur du kan skydda din dator och din telefon mot intrång.

I appen kan du också prenumerera på varningen Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, och få nyheter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Du väljer själv vilka geografiska områden som du vill följa och få notiser om.

Krisinformationsnumret 113 13

Sveriges nationella nummer för information vid allvarliga olyckor och kriser är 113 13. Till 113 13 kan allmänheten ringa och få information vid allvarliga olyckor och kriser. Numret stödjer även ansvariga aktörer som kommuner, landsting och andra myndigheter.

Kommunens kan öppna upplysningscentral

Kommunen har också möjlighet att upprätta en så kallad upplysningscentral. Den bemannas av kommunens personal och dit kan man vända sig med frågor. Mer information om upplysningscentralen publiceras på kommunens hemsida om det blir aktuellt att starta upplysningscentralen.

Nödvatten

Vid ett längre och större avbrott på dricksvattenförsörjningen kommer kommunen att placera ut nödvattentankar. Var dessa placeras informeras via hemsidan och meddelande via radio kanal P4.

Krisstöd, POSOM

I händelse av en mer omfattande olycka eller samhällsstörning kan kommunens krisstöd POSOM aktiveras. Krisstödet POSOM-gruppen i Töreboda kommun består av representanter från vård- och omsorgsverksamheten, skolorna, kyrkorna och primärvården. Gruppen har ett nära samarbete med POSOM-grupperna i Gullspång och Mariestad. Organiseringen av POSOM-grupperna i Mariestad, Töreboda och Gullspång bygger på att man vid behov hjälper varandra.

Bedömning om krisstöd behövs görs i samband med hanteringen av olyckan.

Publicerad: 05 april 2024 Uppdaterad: 05 april 2024