Beslutsvägar

Besluten i Töreboda kommun kan fattas av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnd eller utskott.

Rätten att besluta kan även delegeras till tjänstemän i vissa fall. Vem eller vilka som fattar besluten beror på vad frågan gäller. Kommunfullmäktige fattar beslut i ärenden av större vikt för kommunen. Det gäller till exempel mål och riktlinjer för verksamheten, budget, taxor och den kommunala skattesatsen.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder en gång i månaden med uppehåll i juli och augusti. Sammanträdena är öppna för allmänheten. Tid och dagordning annonseras i Mariestadstidningen och på den officiella anslagstavlan på kommunens webbplats.

Publicerad: 02 januari 2024 Uppdaterad: 13 maj 2024

Kontakt