Kommunalt bidrag till enskilda vägar

Kommunalt bidrag till enskilda vägar är kopplat till Trafikverkets beslut om Driftsbidrag och Särskilt driftsbidrag. Ansökningar om dessa bidrag sker hos Trafikverket.

Trafikverkets beslut

Den kommunala delen av driftsbidraget betalas ut efter Trafikverkets beslut utan att väghållaren behöver göra ansökan hos verksamhet teknik.

Publicerad: 02 januari 2024 Uppdaterad: 21 maj 2024

Kontakt