Den mat som produceras påverkar både vår miljö och vårt klimat. Det finns också många etiska aspekter kring livsmedelsproduktion. Levnadsvillkoren kan vara dåliga för både djur och för människor inom livsmedelsproduktionen.

Tillgången till mat är ojämnt fördelad över jorden. I stora delar av världen finns hungersnöd medan i andra delar av världen finns mat i överflöd.

Ät upp och rädda klimatet

Hur kan resterna på din tallrik påverka klimatet?

Ett sätt att minska sin miljö- och klimatpåverkan och spara pengar är att äta upp de livsmedel du har införskaffat. Det går åt både naturresurser och energi för att producera och transportera livsmedel. I dag slänger i genomsnitt de svenska hushållen 10-20% av de livsmedel man har köpt in. Då är det borträknat skal, ben och delar av råvaran som inte använts. Det avfall som bildas måste också tas omhand. Mycket av de livsmedel vi slänger är det inget fel på utan kan tillagas och ätas. Om vi planerar våra inköp bättre och äter upp de rester vi har sparar vi förutom påverkan på vår miljö vi dessutom en hel del pengar.

Källa: Naturvårdsverket

Kompostering

Avfall Östra Skaraborg erbjuder alla hushåll matkompostering via det bruna sopkärlet. När du komposterar matavfall bidrar du till ett mer miljöanpassat samhälle. Ditt matavfall blir till biogas. Du som istället vill kompostera ditt matavfall själv behöver anmäla det till Verksamhet miljö och bygg i din kommun.

En trädgårdskompost kan vara allt från en komposthög i en del av trädgården till en köpt behållare eller egenhändigt tillverkad sådan. I en trädgårdskompost kan du förutom avfall från trädgården även lägga rester från frukt och grönsaker samt kaffe- och tesump.

Det finns en mängd olika behållare på marknaden, men du kan även bygga en egen. Komposten behöver vara isolerad och tät så att inte råttor och möss kommer in i den.

Komposteringsprocessen är en process som i sig alstrar värme. Ju bättre isolerad kompostbehållaren är desto längre tid under året fungerar den. I denna behållare kan du lägga i allt organiskt köksavfall. Det gäller även fisk-, fågel- och däggdjursben, liksom skal från nötter, räkor och kräftor även om det tar lång tid innan de bryts ner. Du kan även lägga i kaffefilter och hushållspapper. Det kan hända att även en isolerad kompost fryser. Men så fort det blir lite varmare kommer den igång igen.

Självklart går det inte kompostera metall, plast, textilier eller kemikalier. Inte heller blöjor, dammsugarpåsar, sot, träkol eller aska. Cigarettfimpar och snus tillför gift som vi inte vill ha i komposten.

Du behöver anmäla kompostering av matavfall. Det görs via vår självserviceportal som du hittar länk till här på sidan under Relaterad information. En avgift för handläggning tas ut vid ansökan av egen kompostering. Mer information om detta framgår i e-tjänsten.

Publicerad: 15 december 2023 Uppdaterad: 20 mars 2024

Besöksadress

Miljö- och byggnadsförvaltningen
Stadshuset
Kyrkogatan 2, Mariestad

Kontakt

Expeditionen miljö och bygg0501-75 60 05mbn@mariestad.se

Relaterad information