Fristående skolor

Fristående skolor är fristående från det offentliga skolväsendet och har annan ägare än stat, landsting eller kommun. Ofta drivs fristående skolor i form av förening eller bolag med hjälp av skolpeng från kommunen.

Enligt Skollagen ska en fristående skola snarast meddela elevens hemkommun när en skolpliktig elev börjar eller slutar vid den fristående skolan eller har stor frånvaro utan giltig orsak.

Uppgifterna lämnas till:

Fredsbergs friskola

Fredbergs friskola är beläget 6 kilometer norr om Töreboda. Skolan ligger intill en skogsdunge och har gångavstånd till Göta kanal. I Fredsbergs Friskola finns förskoleklass till och med årskurs 6. Fredsbergs Friskola erbjuder även fritidsplats till eleverna.

Publicerad: 08 december 2023 Uppdaterad: 11 mars 2024