Diskriminering och kränkande behandling

Förskolor, skolor och övriga verksamheter som lyder under skollagen ska vara fria från kränkande behandling, mobbning och diskriminering.

Stöttning

Skolan ska stötta dig som blir utsatt för mobbning. Du kan till exempel berätta för en lärare, skolkuratorn, skolsköterskan, rektorn eller någon annan vuxen som du känner dig trygg med.

All personal i skolan som är orolig för, eller får reda på att en elev har blivit eller känner sig diskriminerad eller kränkt måste direkt meddela detta till rektor.

Aktuella planer mot diskriminering och kränkande behandling med riktlinjer finns på respektive förskola och skola. Kontakta rektor och eller skolsköterska på respektive skola om frågor och funderingar finns.

Publicerad: 08 december 2023 Uppdaterad: 15 maj 2024

Relaterad information