Borgerlig vigsel

En borgerlig vigsel är kostnadsfri, tar cirka fem till tio minuter och är utan religiösa inslag. Eventuella särskilda önskemål om hur ceremonin ska utformas framförs direkt till vigselförrättaren. Vigselceremonin vid borgerlig vigsel är oftast kort men kan utformas utifrån era önskemål.

Hindersprövning

För att få gifta sig beställer man blanketten "Ansökan om hindersprövning"
hos Skatteverket. Den ska fyllas i av båda parter och skrivas under och återsändas till Skatteverket. Om inga hinder finns för giftermål, får man inom kort hem två intyg. Intyg Vigsel och Intyg Hindersprövning, de är giltiga i fyra månader.

Hur gör man?

När intygen från Skatteverket erhållits, tar man kontakt med någon av kommunens vigselförrättare för tid och plats för vigseln. Vigselförrättaren ska före vigseln få ta del av originalintygen från Skatteverket. Vigseln förrättas enligt särskilt vigselformulär och tar cirka fem till tio minuter. Den är utan religiösa inslag. Vid vigseln ska det finnas två vittnen närvarande och de ska ha fyllt 18 år. Efter vigseln får parterna ett vigselbevis som utfärdas av vigselförrättaren. Vigselförrättaren underrättar Skatteverket om vigseln.

Ni som är registrerade partner i Sverige enligt den tidigare lagen kan när som helst omvandla ert partnerskap till ett äktenskap. Ni kan göra det antingen genom en gemensam skriftlig anmälan direkt till Skatteverket eller genom att viga er inför en vigselförrättare. Omvandlingen från partnerskap till äktenskap påverkar inte era rättigheter och skyldigheter. Ett äktenskap har samma juridiska innebörd som ett partnerskap.

Publicerad: 02 januari 2024 Uppdaterad: 13 maj 2024

Kontakt

VigselförrättareGöran Johansson0506-712 620700-209 15 80
VigselförrättareLars-Åke Bergman0506-204 92072-978 00 07