Gästhamnar

Göta kanal är en väsentlig del av miljön i Töreboda kommun.

Längs Göta kanal finns fem gästhamnar i Töreboda kommun; Hajstorp, Töreboda, Jonsboda, Vassbacken och Tåtorp.

Gästhamnarna drivs av AB Göta kanalbolag och gästhamnsavgift för fritidsbåtar ingår i Göta kanal-biljetten som löses hos AB Göta kanalbolag.

Göta kanal har säsong från maj till september. Mer information om detta hittar du på AB Göta kanalbolagets webbplats.

Publicerad: 05 april 2024 Uppdaterad: 05 april 2024