Leva miljövänligt

Att leva mer miljövänligt är något vi alla kan göra. Även om vi har olika förutsättningar finns det alltid något vi kan göra för att minska vår miljö- och klimatpåverkan.

Vår miljö

Vi är beroende av vår miljö. Vi behöver ren luft för att andas, friskt vatten att dricka, bra livsmedel och någonstans att bo och leva med mera. För att få detta måste vi värna om vår jord med dess naturresurser och innevånare i form av växter, djur och människor.

Vardagshjälte

Hushållen står för en stor del av vår miljöpåverkan. I vår vardag finns det också mycket vi kan göra för att leva miljövänligare. Vi kan minska vår miljöpåverkan på många olika sätt genom att göra olika val i vardagen. Alla kan göra något och tillsammans ger det stora resultat. Det finns många sätt att leva miljövänligare kring exempelvis områdena:

  • Mat.
  • Konsumtion.
  • Hemmet.
  • Transporter och resor.
  • Avfall och utsläpp.