Borgerlig begravning

I begravningslagen finns en bestämmelse om begravningsombud som ska vara till hjälp för dig som inte är medlem i Svenska kyrkan.

Begravningsombudet skall försäkra sig om att det finns värdiga lokaler, utan religiösa symboler, lämpliga för avskedsceremoni - och inom rimligt avstånd. Det finns inga fastställda regler för hur en borgerlig begravning ska utformas. Den kan utformas just så personligt som du själv vill. Du kan få hjälp på biblioteket, där finns det en bok som heter "Den svenska högtidsboken" i vilken du kan läsa om andras erfarenheter och få goda förslag.

Begravningsombud

Länsstyrelsen har förordat Ingela Antonsson till begravningsombud från och med den 19 april 2023 till och med den 31 december 2026 inom Töreboda kommun. Verksamhetsområdet omfattar samtliga församlingar i Töreboda kommun. Bra att känna till är även att flesta begravningsbyråer åtar sig att anordna en borgerlig begravning.

Publicerad: 02 januari 2024 Uppdaterad: 13 maj 2024

Kontakt

BegravningsombudIngela Antonsson070-207 28 85