Tacka ja eller nej till platserbjudande på förskola

När ditt barn har fått erbjudande om plats på förskola kommer ett brev med platserbjudande att skickas till din folkbokföringsadress. För att tacka ja eller nej till platsen behöver båda vårdnadshavarna logga in i e-tjänsten och svara på platserbjudandet.

När du tackat ja till platsen

Du får en inbjudan när ditt barn ska börja på förskolan. Om ditt barn av någon anledning inte kan börja detta datum måste du kontakta förskolan och administratör. Avgift betalas från första dagen. Strax innan och under semesterperioden samt under jullovet sker inga introduktioner. Förskolor och fritidshem kan under dessa perioder vara sammanslagna. För att börja på förskolan behöver barnet kunna äta fast föda samt kunna dricka ur pipmugg eller glas. Med fast föda menas små köttbitar, potatis, grönsaker, bröd samt fil och yoghurt.

Tacka nej till platsen

Om du av någon anledning tackar nej till erbjuden placering får du ansöka om plats igen 4 månadder innan behov uppstår. Den nya garantitiden räknas tidigast från det datum ditt barn tidigare blivit erbjuden plats.

Publicerad: 01 december 2023 Uppdaterad: 22 maj 2024

Kontakt

Administratör förskola och fritidshemBenny Wigerdal0506-181 66fskadmin@toreboda.se