Skolsköterskan erbjuder vaccinationer enligt det svenska basprogrammet, som en fortsättning på Barnavårdscentralens vaccinationsprogram.

Vaccination hos skolsköterska

Hur går det till?

Vårdnadshavare behöver lämna ett skriftligt medgivande för att skolsköterskan ska kunna vaccinera. Om vårdnadshavare är sammanboende och bara en påskrift finns förutsätter skolsköterskan att båda samtycker till vaccination. Innan vaccinationen skickar vi hem information, hälsofrågor samt medgivande.

Åtgärder vid behov

Nyanlända elever får kompletterande vaccinationer i samråd med vårdnadshavare och skolläkare.

Publicerad: 16 februari 2024 Uppdaterad: 06 mars 2024

Kontakt

Skolsköterska Kilenskolan, Nyponets skola och Moholms skolaAnn-Mari Lantz0506-180 92 ann-mari.lantz@toreboda.se
Skolsköterska Björkängsskolan, Älgarås skola och Kanalskolan gymnasiumMarie Handfast0506-181 19marie.handfast@toreboda.se
Skolsköterska Töreboda CentralskolaEmelie Ingemarsson0506-181 06emelie.ingemarsson@toreboda.se