Skolsköterskan undersöker synen på elever i förskoleklass som en del i basprogrammet. Utöver det kan skolsköterskan kontrollera synen vid behov, till exempel vid läs- och skrivutredningar och på nyanlända elever. Det är en enklare synundersökning, en så kallad screening.

Synundersökning i skolan

Hur går det till?

Vid synundersökningen använder skolsköterskan en syntavla som sitter på väggen. På syntavlan finns bokstäver som är olika stora. Eleven sitter på en stol och håller en tavla med samma bokstäver som finns på syntavlan i sin hand. Skolsköterskan pekar på en bokstav i taget på syntavlan och då ska eleven peka på just den bokstaven som skolsköterskan pekar på. Skolsköterskan vill veta hur eleven ser med båda sina ögon och därför testas ett öga i taget, det ögat som inte testas täcker skolsköterskan för.

Åtgärder vid behov

Vid misstänkt synnedsättning gör skolsköterskan en ny synundersökning efter några veckor. Vid behov av en mer omfattande synundersökning skriver skolsköterskan remiss. Om eleven är under åtta år skickas remiss till ögonmottagningen och är eleven över åtta år skickas remiss till optiker.

Publicerad: 16 februari 2024 Uppdaterad: 06 mars 2024

Kontakt

Skolsköterska Kilenskolan, Nyponets skola och Moholms skolaAnn-Mari Lantz0506-180 92 ann-mari.lantz@toreboda.se
Skolsköterska Björkängsskolan, Älgarås skola och Kanalskolan gymnasiumMarie Handfast0506-181 19marie.handfast@toreboda.se
Skolsköterska Töreboda CentralskolaEmelie Ingemarsson0506-181 06emelie.ingemarsson@toreboda.se