Skolsköterskan kontrollerar tillväxten på elever i förskoleklass, årskurs 2, årskurs 4, årskurs 6 och årskurs 8 som en del i basprogrammet. Utöver det kontrollerar skolsköterskan tillväxten vid behov och alltid på nyanlända elever.

Tillväxtundersökning i skolan

Hur går det till?

Vid tillväxtmätning undersöker skolsköterskan elevens längd och vikt. Eleven tar av sig skor och tjockare klädesplagg. Vid längdmätning står eleven med ryggen och hälarna in mot väggen. Eleven sträcker på sig och riktar blicken rakt fram när skolsköterskan mäter. För att mäta vikten ställer eleven sig på vågen.

Åtgärder vid behov

Vid misstänkt tillväxtavvikelse följer skolsköterskan upp eleven. Skolläkaren konsulteras vid behov. Eventuellt skrivs remiss till barn- och ungdomsmottagningen på Skaraborgs sjukhus. Skolsköterskan och skolläkaren arbetar tillsammans med vårdnadshavare för goda, hälsosamma levnadsvanor.

Publicerad: 16 februari 2024 Uppdaterad: 08 april 2024

Kontakt

Skolsköterska Kilenskolan, Nyponets skola och Moholms skolaAnn-Mari Lantz0506-180 92 ann-mari.lantz@toreboda.se
Skolsköterska Björkängsskolan, Älgarås skola och Kanalskolan gymnasiumMarie Handfast0506-181 19marie.handfast@toreboda.se
Skolsköterska Töreboda CentralskolaEmelie Ingemarsson0506-181 06emelie.ingemarsson@toreboda.se