Skolsköterskan undersöker hörseln på elever i förskoleklass som en del i basprogrammet. Utöver det kan skolsköterskan kontrollera hörseln vid behov, till exempel vid läs- och skrivutredningar och på nyanlända elever. Det är en enklare hörselundersökning, en så kallad screening.

Hörselundersökning i skolan

Hur går det till?

Vid hörselundersökningen får eleven sitta ner och ha hörlurar på sig. Hörlurarna är kopplade till en apparat som skolsköterskan använder, en så kallad audiometer. Skolsköterskan gör olika inställningar på audiometern för att få fram olika ljud i hörlurarna. Det är flera toner som eleven ska lyssna efter, och för att höra tonerna måsta eleven sitta och koncentrera sig. När eleven hör ett ljud så ska hen svara med att trycka på en knapp som är kopplad till audiometern för att visa för skolsköterskan att hen har uppfattat ljudet.

Åtgärder vid behov

Vid misstänkt hörselnedsättning tittar skolsköterskan i elevens öra och ser om eleven har vaxpropp vilket är en vanlig orsak till tillfällig hörselnedsättning hos barn. Om eleven har vaxpropp behandlas denna hemma och sedan gör skolsköterskan en ny hörselundersökning. Vid hörselnedsättning skickar skolsköterskan en remiss till öronkliniken.

Publicerad: 16 februari 2024 Uppdaterad: 06 mars 2024

Kontakt

Skolsköterska Kilenskolan, Nyponets skola och Moholms skolaAnn-Mari Lantz0506-180 92 ann-mari.lantz@toreboda.se
Skolsköterska Björkängsskolan, Älgarås skola och Kanalskolan gymnasiumMarie Handfast0506-181 19marie.handfast@toreboda.se
Skolsköterska Töreboda CentralskolaEmelie Ingemarsson0506-181 06emelie.ingemarsson@toreboda.se