Skolsköterskan undersöker ryggen på elever i årskurs 4, 6 samt årskurs 8 som en del i basprogrammet. Utöver det kan skolsköterskan kontrollera ryggen som uppföljning eller vid behov. Det är en enklare ryggundersökning, en så kallad screening.

Ryggundersökning i skolan

Hur går det till?

Undersökningen innebär att eleven tar av sig kläderna på överkroppen och skolsköterskan undersöker ryggen med en så kallad skoliometer, den fungerar som ett vattenpass. Först tittar skolsköterskan på ryggen när eleven står upprätt med fötterna bredvid varandra och händerna utmed sidorna. Eleven riktar blicken rakt fram. Sedan böjer eleven sig fram och står med raka ben, avslappnade armar och handflatorna riktade mot varandra. Blicken riktas mot magen. Skolsköterskan undersöker ryggen genom att föra skoliometern längs med ryggraden.

Åtgärder vid behov

Vid avvikelser undersöker skolläkaren ryggen och eventuellt skrivs en remiss till röntgen. Om behov av vidare bedömning kvarstår efter röntgen så skickas remiss till ortopedmottagningen.

Publicerad: 16 februari 2024 Uppdaterad: 15 maj 2024

Kontakt

Skolsköterska Kilenskolan, Nyponets skola och Moholms skolaAnn-Mari Lantz0506-180 92 ann-mari.lantz@toreboda.se
Skolsköterska Björkängsskolan, Älgarås skola och Kanalskolan gymnasiumMarie Handfast0506-181 19marie.handfast@toreboda.se
Skolsköterska Töreboda CentralskolaEmelie Ingemarsson0506-181 06emelie.ingemarsson@toreboda.se