Lantmäteri

Lantmäteriet är den statliga myndigheten som ansvarar för fastighetsbildning samt förvaltar fastighetsregistret och lägenhetsregistret i kommunen.

Fastighetsbildning

Ska du ansöka eller har frågor om fastighetsbildning? Kontakta lantmäterimyndigheten på

Information om fastighetsbildning finns på lantmäteriets hemsida.

Adresser

Belägenhetsadresser är en del av fastighetsregistret och det är kommunen som ansvarar och ajourhåller alla adresser i kommunen. Har du frågor om adresser kan du kontakta oss.

Lägenhetsregistret

Lägenhetsregistret är framtaget av lantmäteriet för att Statistiska centralbyrån ska kunna ta fram hushålls- och bostadsstatistik. Alla ägare till flerbostadshus är skyldiga att anmäla information till registret. Är du hyresgäst med frågor om lägenhetsnummer? Kontakta fastighetsägaren. Är du fastighetsägare med frågor om lägenhetsnummer? Kontakta kommunen.

Fastighetsägare som ska anmäla lägenhetsnummer kan använda e-tjänst.

Fastighetsregistret

Fastighetsregistret är det nationella registret över hur marken i Sverige är indelad och vem som äger vad. Registret innehåller information om adresser, byggnader, taxering med mera. Kommunen har tillgång till fastighetsregistret och kan svara på enklare frågor. Du som privatperson eller företagare kan även hämta hem information från fastighetsregistret via lantmäteriets tjänster.

Publicerad: 15 december 2023 Uppdaterad: 05 juli 2024

Kontakt

Lantmäteriet Mariestad0771-63 63 63mariestad@lm.se
GIS-ingenjörIda Karlsson0501-75 61 35karta@mariestad.se
GIS-ingenjörAlice Thorén0501-75 61 37alice.thoren@mariestad.se

relaterad information