Våld och hot

Våld i nära relation

Våld i nära relation är ett vanligt samhällsproblem som drabbar många människor. Det är en problematik som kan drabba vem som helst oavsett ålder, kön, nationalitet eller sexuell läggning. När våld förekommer i en familj påverkas alla familjemedlemmar på olika sätt. Därför är det viktigt att alla i familjen får möjlighet att prata om sina upplevelser utifrån sitt perspektiv. Socialtjänsten i Töreboda kommun arbetar aktivt med att upptäcka, hjälpa och förebygga våld i nära relation.

Vad är våld?

  • Fysiskt våld: Knuffar, slag, spottning, dra i håret, hålla fast.
  • Psykiskt våld: Kränkningar, elaka ord, hot, kontrollerande.
  • Ekonomiskt våld: Inte bestämma själv över sina pengar, bli skuldsatt.
  • Sexuellt våld: Bli tvingad till sex mot ens vilja.
  • Materiellt våld: Förstöra saker som är viktiga.
  • Latent våld: Att leva med oro om att våld ska hända.
  • Hedersrelaterat våld och förtryck: Våld som utövas för att skydda eller upprätthålla familjens normer och värderingar.

För dig som är utsatt för våld

Inom socialtjänsten erbjuder vi enskilt samtalsstöd, där du får hjälp att hantera din situation eller att bearbeta det våld du upplevt. Samtalsstödet utformas gemensamt för att anpassas efter dina behov.

Vi kan även erbjuda stöd i kontakt med andra myndigheter och verksamheter, stöd i din föräldraroll eller i vissa fall ekonomiskt stöd.

Vid behov kan socialtjänsten även erbjuda skydd, vilket oftast innebär ett tillfälligt boende på trygg plats.

För dig som har svårt att kontrollera dina känslor

Känner du att din ilska går ut över din familj? Är du orolig för att ditt beteende riskerar att skada någon som står dig nära?

Vi erbjuder samtalsstöd för att hantera din situation och dina känslor utifrån det våld som du utövat. Vi kan även erbjuda stöd i kontakt med andra myndigheter och verksamheter samt stöd i din föräldraroll.

För dig som är orolig för någon annan

Är du orolig för att någon lever i en relation där det förekommer våld kan du kontakta socialtjänsten för stöd och rådgivning.

Kontaktuppgifter

Vuxenenheten 0506-181 41
Reception 0506-181 30

Du kan ringa socialtjänsten anonymt och vi har tystnadsplikt.

Socialtjänsten är öppet måndag-torsdag 08.00–17.00 och fredagar 8.00–16.00.

Via akuta situationer ring alltid 112!

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Orosanmälningar
Måndag–torsdag: 8.00–17.00
Fredag: 08.00–16.00
Telefon: 072-978 00 82

Socialkontoret reception
Telefon:0506-181 30
Vuxenenheten: 0506-181 41
Fax: 0506-18142

Socialtjänsten öppettider

Måndag-torsdag 08.00–17.00 Fredagar 8.00–16.00.

Dag i samband med röd dag, dag före julafton, midsommarafton och nyårsafton stänger Socialkontoret kl. 15.00

Kvinnohuset Tranan
Vardagar klockan 07.30-16.30
Telefon: 0500-41 86 68

Kvinnojouren
Vardagar klockan 16.30-06.00
samt hela helgen
Telefon: 0200-11 33 33

Utväg
Samordnare kvinnor
Telefon: 0500-49 36 10
Samordnare barn
Telefon: 0500-493611
Samordnare män
Telefon: 0500-493612

Familjerådgivningen
Telefon: 0500-498704

Kvinnofridslinjen
Telefon: 020 - 50 50 50

Terrafem
Telefon: 020-52 10 10
för dig som behöver samtala på annat språk än svenska.

Brottsofferjouren
Telefon: 0500-487543

 

Kontakt våld i nära relation

Vid akut behov av hjälp

Vid nödsituation ring
Telefon: 112

Tipsa polisen
Telefon: 114 14

Socialtjänsten Töreboda kommun
Vardagar klockan 10.00-16.00
Telefon: 0506-181 30

Socialjouren
Måndag-torsdag, söndag klockan 17.00-23.00
Fredag-lördag klockan 17.00-02.00
Telefon: 0500-49 74 21
Telefon: 0500-49 74 22

 

Kontakt våld i nära relation

För övrig hjälp och stöd

Utväg Skaraborg
Måndag-torsdag 8.00-8.30
Telefon: 0700-85 25 06

Kvinnofridslinjen
Telefon: 020-50 50 50

Brottsofferjouren Östra Skaraborg
Telefon: 0500-48 75 43

Ungdomsmottagningen (13-24 år)
Telefon: 010-473 93 15

Vårdcentralen i Töreboda
Telefon: 0506-197 10

Svenska kyrkan
Telefon: 0761-37 86 72

Telefonlinje för personer som utövar våld mot

sin partner ”välj att sluta”

Telefon: 020-555 666

Dokument

Våld i nära relationer, handlingsplan Pdf, 1.2 MB.
Varningstecken vid familjevåld Pdf, 189 kB.

Länkar

Utväg Skaraborg Länk till annan webbplats.
Kvinnojouren Länk till annan webbplats.
Systerjouren Somaya Länk till annan webbplats.
Mäns våld mot kvinnor Länk till annan webbplats.