Stöd till arbetssökande

Arbetsmarknad- och Utvecklingscenter i Töreboda

På Arbetsmarknad- och Utvecklingscenter i Töreboda jobbar ett team bland annat av arbetsmarknadscoacher/konsulenter och utredare. Alla handläggare jobbar med att hjälpa den enskilda individen som av olika anledningar har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Målet är att underlätta vägen till arbete och förutsättningarna till en egen försörjning.

Målgrupperna är långtidsarbetslösa, nyanlända och människor som har hamnat utanför arbetsmarknaden. Tillsammans med individen hjälper teamet till på olika sätt för att förbereda deltagaren ut i arbetslivet. Du kan bli erbjuden placering via Arbetsförmedlingen, socialkontoret eller Integrationsmyndigheten.

Arbetsmarknad- och Utvecklingscenter arbetar med självkänsla och självförtroende

Kommunens värdegrund; Tillväxt, Trygghet, Tillsammans är grunden för AMUs verksamhet.

När du först träffar din handläggare så skräddarsyr ni tillsammans en väg till sysselsättning. Handläggaren följer dig som deltagare under hela vägen mot utslussning och finns där som stöd och hjälp. Behoven varierar väldigt mycket och därför blir handläggarens relation med deltagaren viktig.

För dig som har varit långtidsarbetslös finns möjligheten att starta upp i ett lugnare tempo. Målet är alltid att närma sig arbetsmarknaden. På AMU utgår handläggarna efter individens behov och intresse, och på så sätt skapas individuella planer för att deltagaren ska närma sig arbetsmarknaden och egen försörjning.

I AMU huset på Skövdevägen 11 finns flera verksamheter på plats.

  • AME som är en praktisk verksamhet.
  • Pre-Rehab som inriktar sig till de som står längst ifrån arbetsmarknaden.
  • Naturnära som ger dig möjlighet att arbeta utomhus med olika trädgårdsarbete.

Det pågår olika projekt i de olika verksamheterna. Du kan läsa om verksamheterna och pågående projekt under fliken projekt.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Reception

Iryna Koliasa
Telefon: 0506-189 18

Öppettider:
Måndag-torsdag 07.00 - 16.00
Fredag 07.00 - 14.30

Kontakt

Heidi Hansen
Enhetschef Arbetsmarknad och Utvecklingscenter
Telefon: 0506-189 22
E-post: Heidi Hansen

Charlie Steijer
Teamleader AME
Telefon: 0506-189 20
E-post: Charlie Steijer

Transporter: 0506-189 21

Besöksadress:
Skövdevägen 11
545 31 Töreboda

Postadress:
Box 83
545 22 Töreboda