Psykisk hälsa - öka medvetenheten om psykisk ohälsa och att förebygga självmord

I Töreboda kommun strävar vi efter att främja psykisk hälsa och skapa en gemenskap där invånarna ska må bra och trivas. Vi antagit en handlingsplan för att förebygga självmord och öka medvetenheten kring psykisk ohälsa. Vi tror på att öppet prata om dessa ämnen och att erbjuda stöd till dem som behöver det. Låt oss tillsammans skapa en tryggare och mer omtänksam miljö för alla.

Psykisk hälsa kan beskrivas som en tillgång eller resurs som gör det möjligt för oss människor att må bra och att uppnå vår fulla potential. Den psykiska hälsan påverkas av många saker. Den påverkas av ärftlig sårbarhet, vad vi gör, hur vi lever och vad vi är med om, men också av de rättigheter, möjligheter eller begränsningar som samhället och vår omgivning ger oss.

Att ta fram en handlingsplan för att förebygga självmord i kommunen är en del i arbetet för att främja den psykiska hälsan för kommuninvånarna. En god hälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för hela samhället då invånarnas hälsa är en förutsättning för en hållbar utveckling och tillväxt.

Förebygga självmord

Töreboda kommun har en handlingsplan som är antagen av Kommunfullmäktige för Suicidprevention med målet att förebygga självmord i kommunen. Vi ska i kommunens olika verksamheter hjälpas åt tillsammans med civilsamhället fånga upp och stödja kommuninvånare som går med självmordstankar. Målet är att minska rädslan för att prata om psykisk ohälsa och öka kunskapen om självmord. 

En viktig del av suicidpreventivt arbete är därför att öka kunskapen hos personer som möter människor i situationer där det finns en ökad risk för suicid. Generellt behöver kunskapen öka hos alla människor, för att som medmänniskor våga fråga personer om mående och tankar på att inte vilja leva längre.

Se länk till Suicidpreventiva utbildningar från Suicide Zero under relaterad information.

Stöd vid självmordstankar 

Känns livet hopplöst? Har du eller någon i din omgivning tankar på att ta sitt liv? 

Ibland blir inte livet som man tänkt sig, saker händer och det kan vara svårt att hantera sina känslor och sitt mående. Ibland kan det kännas att man inte har kontroll vilket kan skapa oro och nedstämdhet. I sådana lägen är det viktigt att veta att det finns människor att prata med, som kan lyssna och vara en medmänniska utan några krav.  

Tankar på självmord beror oftast inte på en sak utan det kan också vara flera saker som samverkar. Det kan komma akut vid en plötslig kris eller ha pågått under en längre tid. Det viktiga är att inte bära på dessa tankar ensam utan våga söka hjälp.  

Misstänker du att någon i din närhet har självmordstankar?

Genom att våga fråga och lyssna kan du rädda liv. Se länkar under relaterad information.

Det är inte farligt att prata om självmord och det ökar inte risken för att personen ska ta sitt liv. Kanske är du en orolig närstående eller närstående till någon som tagit sitt liv och vill prata med någon med kunskap och erfarenhet, då kan du kontakta SPES eller ta kontakt med någon av de andra kontakterna nedan.  

Har du självmordstankar ska du inte hålla det för dig själv, utan söka hjälp. Prata med någon du har förtroende för, kontakta en stödlinje eller sök hjälp i vården.

Stöd till närstående och vänner efter självmord

Är du en närstående eller vän till någon som tagit sitt liv och vill prata med någon med kunskap och erfarenhet, då kan ni kontakta SPES eller en diakon.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Kontakt - Hit vänder du dig för att få hjälp

 

Är det akut?

Ring 112

Självmordslinjen

Stödlinje dygnet runt alla dagar: 901 01
Chatt: mind.se Länk till annan webbplats.

Livslinjen, stödlinje för unga

Torsdag-söndag 19.00-24.00
Chatt: mind.se Länk till annan webbplats.

Äldrelinjen

Vardagar 8.00-19.00
Helger 10.00-16.00
020-222 233 

Vårdcentralen Töreboda

0506-197 10

Akut vuxenpsykiatrin

Mariestad mobila teamet
0515-876 00

Socialtjänsten Töreboda

0506-181 30

Diakonin Töreboda

0506-185 06 eller 0506-185 07

För råd och stöd

1177 Länk till annan webbplats.

SPES Riksförbundet för suicidprevention och Efterlevandestöd

Alla dagar 19.00-22.00
020-181 800

Bris

Dygnet runt, alla dagar
11 61 11

Transammans

Kontakt via nätet, kurator ringer upp
www.transammans.se Länk till annan webbplats.

Länkar

Suicidpreventiva utbildningar (suicidezero.se) Länk till annan webbplats.

Så stöttar du någon med självmordstankar | Mind Länk till annan webbplats. 

Att möta någon med självmordstankar på nätet (suicidezero.se) Länk till annan webbplats.

Hur kan du hjälpa en person som har självmordstankar? - 1177 Länk till annan webbplats.

Film Töreboda kommuns arbete för psykisk hälsa Länk till annan webbplats.

Film extern hjälp för att förebygga självmord Länk till annan webbplats.

Begrepp psykisk hälsa (skr.se) Länk till annan webbplats.

Dokument

Handlingsplan för suicidprevention Töreboda kommun Pdf, 221.3 kB.