Psykisk funktionsnedsättning

Verksamheten vänder sig till dig som på grund av psykisk funktionsnedsättning har behov av insatser enligt  Socialtjänstlagen.

Insatserna utformas efter en gemensam bedömning av biståndshandläggare, psykiatrisjuksköterska och arbetsterapeut.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Ann-Christine Hermansson
Enhetschef
Telefon:0506-182 34
E-post: Ann-Christine Hermansson

Maria Klahr
Biståndshandläggare LSS
Telefon: 0506-181 54
E-post: Maria Klahr

Jennie Andersson Biståndshandläggare LSS Telefon: 0506-181 50
E-post: Jennie Andersson

Besöksadress
Klockaregatan 6
Töreboda

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen